W Polsce ubywa gospodarstw rolnych. GUS podaje ważne dane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2021,14:45 Aktualizacja: 31-03-2021,14:50
A A A

W Polsce jest 1 mln 317 tys. gospodarstw rolnych - to ok. 13 proc. (ok. 190 tys.) mniej niż w 2010 roku - przekazał dr Dominik Rozkrut, prezes GUS. Dodał, że mimo ich liczba spada, to są coraz większe.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Szef Urzędu komentując dane podkreślił, że pokazują istotne tendencje obserwowane na terenach wiejskich.

prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, jan krzysztof ardanowski, Krajowy Plan Odbudowy

Ardanowski: żenująco mało środków na rolnictwo w KPO

Plan pomocy gospodarce w wydźwignięciu się z kryzysu po COVID-19 nie uwzględnia wszystkich potrzeb wsi. Środków jest "żenująco mało" - mówił Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów...

- Obserwujemy coraz silniejszą specjalizację gospodarstw, postępującą koncentrację produkcji rolnej, m.in. zwiększenie obsad gospodarskich i zmniejszenie liczebności gospodarstw, przy podobnej powierzchni użytków rolnych - wskazał szef Urzędu.

Rozkrut dodał, że mimo spadającej liczby gospodarstw rosła ich powierzchnia. Według danych spisowych wzrosła do 11,1 ha z 9,8 ha w 2010 r. (+13 proc.). O 16 proc. spadła liczba gospodarstw o powierzchni do 15 ha użytków rolnych, zaś przybyło o 6 proc. tych powyżej 15 ha.

GUS poinformował, że nieznacznie poprawiła się struktura gospodarstw. Zmalał udział najmniejszych o powierzchni do 5 ha użytków rolnych z 54 proc. w 2010 r. do 52,5 proc. w 2020 r. Jednocześnie wzrósł udział tych o powierzchni 15 ha i więcej użytków rolnych z 13 do 15,8 proc.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami spisu z 2020 roku, powierzchnia użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych wyniosła ok. 14 637 tys. ha i przez 10 lat zmniejszyła się o ok. 200 tys. ha (1,5 proc.).

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, Plan strategiczny dla WPR, kontrole w gospodarstwach

Komisarz zapowiada: mniej kontroli u rolników

W ramach reformy WPR chcemy, by unijne kontrole mniej skupiały się na rolnikach, a bardziej na administracji państw członkowskich - zapowiedział Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa. W poście na Twitterze stwierdził też, że kontrolerzy...

W ostatniej dekadzie zwiększyła się za to powierzchnia zasiewów o ok. 340 tys. ha (3,3 proc.), ale zmniejszyła sadów o ok. 50 tys. ha (14 proc.) oraz trwałych użytków zielonych o ok. 45 tys. ha (1,4 proc.).

GUS przekazał, że udział powierzchni zasiewów wyniósł 73,2 proc. i w porównaniu do 2010 r. zwiększył się o 3,4 pkt. proc. Udział powierzchni trwałych użytków zielonych wyniósł 21,8 proc. (+0,1 pkt. proc.). Z kolei odsetek sadów wyniósł 2,1 proc. (-0,3 pkt. proc.).

Urząd podał też, że w ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach w 2020 r. wyniosła ponad 10 707 tys. ha była większa o ok. 340 tys. ha w porównaniu z 2010 r. Nadal dominującą uprawą są zboża i stanowią ok. 70 proc. Ich powierzchnia w 2020 wyniosła ok. 7 377 tys. ha.

GUS zwrócił uwagę, że dokonując porównania do danych z 2010 roku widać pewne zmiany w strukturze zasiewów. Spadł udział zbóż (4,5 pkt. proc.) oraz ziemniaków (1,5 pkt. proc.). Udział rzepaku i rzepiku oraz warzyw gruntowych pozostał na niezmienionym poziomie, a niewiele zwiększył się udział buraków cukrowych (0,3 pkt. proc.).

premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw, wsparcie dla rolnictwa, nabór wniosków

Ruszają dwa ważne nabory wniosków z PROW 2014-2020

Młodzi rolnicy do 29 maja mogą ubiegać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł. Do tego dnia prowadzony też będzie nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. To jest już...

Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to spis wykazał, że pogłowie bydła w ciągu 10 lat wzrosło o ok. 10 proc. do 6 299 tys. sztuk. Z kolei pogłowie świń spadło o ponad 26 proc. do 11 203 tys.

Ze spisu wynika, że w 2020 r. na jedno gospodarstwo rolne utrzymujące dany gatunek zwierząt, przeciętnie przypadało 24 sztuk bydła wobec 11 sztuk w 2010 r. oraz 133 sztuk świń wobec 39 sztuk w 2010 r.

"Dane wskazują na specjalizację gospodarstw rolnych prowadzących chów/hodowlę bydła oraz świń jak również na koncentrację pogłowia tych zwierząt w gospodarstwach zajmujących się ich chowem. Pojawiające się od 2014 r. choroby świń, głównie ASF, wiążące się z koniecznością zapewnienia bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, spowodowały wycofanie się producentów rolnych z produkcji o małej skali chowu na rzecz chowu intensywnego (przemysłowego)" - wyjaśnił GUS.

Zgodnie ze wstępnymi danymi w ciągu dekady wzrosła też liczba ciągników w gospodarstwach rolnych (ok. 1444 tys. - blisko 2 proc. więcej niż w 2010 r.). Średnio na jedno gospodarstwo przypadało 1,1 traktora wobec 0,9 w 2010 r.

"Pomimo zwiększenia się liczby ciągników w gospodarstwach rolnych, średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedne ciągnik utrzymała się na zbliżonym poziomie - ok. 10 ha (wobec 10,5 ha w 2010 r.)" - przekazał Urząd.

Według spisu w 2020 r. rolnicy mieli też ok. 167 tys. kombajnów zbożowych, czyli o ponad 10 proc. więcej niż w 2010 r. W porównaniu do poprzedniego spisu z 2010 roku zmniejszyła się z kolei liczba opryskiwaczy do stosowania środków ochrony roślin (o 5 proc. do 513 tys.).

Powszechny Spis Rolny 2020 był prowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. i był drugim spisem rolnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement