UOKiK uruchomił bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-10-2015,12:15 Aktualizacja: 30-10-2015,12:39
A A A

UOKiK uruchomił internetową bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych dotyczących ochrony konsumentów i konkurencji. Baza zawiera informacje o wszystkich wyrokach sądowych, w których powodem był prezes urzędu, zapadłych po 3 września 2015 r.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowa baza, dostępna na jego stronie internetowej, zawierać będzie informacje o wszystkich wyrokach sądowych, w których powodem był Prezes UOKiK, a dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone, wydanych przez SOKiK, Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy.

UOKiK: 60 tys. zł kary za śmieciową dyskryminację części gmin

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej wykorzystywał swoją pozycję rynkową do ograniczania konkurencji - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ceny narzucane przez ZGO dyskryminowały część gmin, które musiały...

Informacje znajdują się w specjalnej zakładce "Wyroki" na stronie internetowej UOKiK. Konkretne wyroki można znajdować po numerze decyzji, nazwie przedsiębiorcy, rodzaju praktyki, sygnaturze akt, dacie wydania decyzji i ogłoszenia wyroku. Wyszukiwarka ma umożliwić także odszukanie wyroków po hasłach kluczowych.

Jak podał Urząd, zakładka "Wyroki" została zintegrowana z bazą decyzji Prezesa UOKiK (http://uokik.gov.pl/decyzje). Przykładowo: na stronie z decyzją dotyczącą danej sprawy znajdzie się link do zakładki z informacjami o wyrokach w tej właśnie sprawie. Podobnie przy informacji o wyroku znajdzie się link przekierowujący do decyzji.

Jeżeli decyzja wydana była wobec kilku przedsiębiorców, to informacja o wyroku będzie umieszczana w bazie dla każdego z nich osobno, aby ułatwić wyszukiwanie.

Po otrzymaniu z Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jawnej wersji wyroku wraz z uzasadnieniem, będzie on dostępny w zakładce "Wyroki". W przypadku braku jawnej wersji uzasadnienia, umieszczane będą sentencje wyroków.

W przypadku wyroków wydanych przed 3 września 2015 r. ich sentencje zamieszczane będą w zakładce Decyzje Prezesa UOKiK (http://uokik.gov.pl/decyzje).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu