UOKiK przyjrzał się rabatom. Sieci handlowe zmieniają warunki dostaw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-04-2021,14:25 Aktualizacja: 21-04-2021,14:30
A A A

UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez duże sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych. Okazało się, że w trakcie obowiązywania umów warunki dostaw podlegają bardzo częstym zmianom.

- Przyjrzeliśmy się wnikliwie i przeanalizowaliśmy polityki rabatowe dużych sieci handlowych. Zbadaliśmy działania 19. największych z ich - poinformował Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

uokik, tomasz chróstny, wykorzystywanie przewagi kontraktowej, PolishAgri

UOKiK stawia zarzuty PolishAgri. Dostawcy sporo tracili

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił zarzuty spółce PolishAgri, która skupuje i sprzedaje zboża oraz rzepak. Firma może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec...

- Zapytaliśmy również o szczegóły współpracy z sieciami 20. dostawców produktów rolno-spożywczych. Na tej podstawie przygotowaliśmy raport, w którym prezentujemy najważniejsze ustalenia dotyczące polityk rabatowych sieci, w tym w zakresie rabatów wstecznych. Pokazujemy skalę zjawiska, precyzujemy również jakie praktyki mogą naruszać prawo - dodaje.

Wybór dostawców odzwierciedla ogólną strukturę wartości produkcji i sprzedaży produktów spożywczych w podziale na branże. Najwięcej badanych podmiotów zajmowało się przetwórstwem mięsa.

Jak zauważa UOKiK, rabaty są mechanizmem powszechnie stosowanym w gospodarce rynkowej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których kontrahenci sieci handlowych mogą ponosić z tego tytułu nieuzasadnione straty. To najbardziej prawdopodobne przy występowaniu rabatów wstecznych (retrorabatów), czyli naliczanych od dokonanych już transakcji.

Urząd zwraca uwagę w raporcie na fakt, że choć wielu dostawców ma podpisane wieloletnie umowy z sieciami, to w trakcie trwania relacji handlowej wprowadzane są nowe rabaty lub zasady ich udzielania, zatem warunki dostaw podlegają bardzo częstym zmianom.

Ceny produktów rolno-spożywczych, łańcuch dostaw żywności, nieuczciwe praktyki handlowe, uokik

UOKiK i resort walczą z nieuczciwymi praktykami w handlu żywnością

W 2020 r. do UOKiK wpłynęły 54 zawiadomienia w sprawie nieuczciwych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową. W 36 przypadkach wszczęto postępowanie wyjaśniające i na 4 podmioty nałożono kary pieniężne - mówił Piotr Adamczewski,...

Oznacza to, że są to tylko pozornie umowy na wiele lat, ponieważ dostawcy nie mają pewności, czy ustalenia kontraktowe nie zmienią się, ani kiedy może to nastąpić.

Kontrola wykazała, że jedynie w trzech sieciach handlowych stosowano wyłącznie rabaty, których mechanizm jest określany na etapie negocjacji pierwotnych warunków handlowych. W pozostałych sieciach występowały różne konstrukcje rabatów, w tym ustalane już w trakcie współpracy.

I tak, 57 proc. rabatów zbadanych przez UOKiK ustalana była przed nawiązaniem współpracy, 16 proc. w trakcie trwania umowy, a 27 proc. zarówno na etapie poprzedzającym zawarcie kontraktu, jak i w trakcie obowiązywania.

Inną niekorzystną praktyką może być zmiana zasad udzielania już uzgodnionych rabatów w trakcie trwania umowy. Miało to miejsce w przypadku aż 74 proc. analizowanych rabatów.

W sześciu spółkach zasady były modyfikowane w odniesieniu do każdego rabatu. Niepokojący jest fakt, że tylko jedna z sieci zadeklarowała, że w trakcie współpracy z dostawcami zasady udzielania rabatów nie zmieniały się w przypadku żadnego z nich.

skup jabłek, zmowa cenowa na rynku jabłek,Świętokrzyska Izba Rolnicza, uokik

Zmowa cenowa na jabłkach? Ministerstwo uruchamia UOKiK

Ministerstwo rolnictwa wystąpiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie działań w sprawie ewentualnej zmowy cenowej i spekulacji przy skupie jabłek. Komunikat w tej sprawie przekazała Krajowa Rada Izb Rolniczych. "Mając...

Analiza Urzędu wyodrębniła kilka rodzajów praktyk, które mogą zostać uznane za przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej sieci handlowych. Jedną z nich jest wprowadzanie po dokonanych transakcjach nowych rabatów, które nie znajdowały się w podpisanej umowie, nie były również uzgodnione na początku współpracy. Zastrzeżenia budzi przede wszystkim jednostronność stosowanych rozwiązań.

Kolejna kwestia rodząca wątpliwości to ustalanie z dostawcami warunków współpracy, w tym warunków rabatowania, na dany okres już po jego rozpoczęciu, gdy dostawca zaangażował zasoby w realizację dostaw.

Niekorzystne dla dostawców jest również jednoczesne stosowanie wobec nich wielu rabatów (np. miesięcznych, kwartalnych i rocznych), czyli wielokrotne obniżanie ceny dostarczonego towaru.

Zastrzeżenia budzi ponadto stosowanie nadmiernych kar umownych związanych z rozliczaniem udzielonych przez dostawców rabatów. Niezgodne z prawem mogą być również sytuacje, w których sieć jednostronnie obniża próg obrotowy, od którego zależy przyznanie danego rabatu.

- Analiza zebranych informacji była podstawą wszczęcia postępowań wyjaśniających w sprawie praktyk Kaufland Polska Markety, Eurocash i SCA PR Polska. Naszym celem jest skuteczne przeciwdziałanie praktykom wykorzystywania przewagi kontraktowej przez sieci handlowe względem dostawców - wyjaśnił Chróstny.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj