UOKiK postawił zarzuty Mlekpolowi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-11-2022,13:00 Aktualizacja: 10-11-2022,13:04
A A A

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK postawił Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie zarzuty nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. Dotyczą m.in. możliwości jednostronnej zmiany cennika skupu mleka czy niejasnego stosowania kar. Grozi za to kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Mlekpol to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Produkty takich marek jak m.in. Łaciate, Milko, Mazurski Smak czy Rolmlecz powstają w 13 zakładach przetwórczych.

UOKiK, Tomasz Chróstny, wykorzystywanie przewagę kontraktowej, sieci handlowe, produkty rolno-spożywcze

Sieci wykorzystywały przewagę kontraktową? UOKiK wszczął postępowania

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie opłat okołosprzedażowych względem pięciu sieci handlowych w związku z podejrzeniem wykorzystywania przez nie przewagi kontraktowej wobec dostawców...

Firma skupuje mleko od producentów rolnych, którzy są jednocześnie członkami spółdzielni. Współpraca odbywa się na podstawie umów kontraktacyjnych. Strony działają w oparciu o przygotowany wzór umowy, a pojedynczy dostawca nie ma wpływu na jego treść. Z dotychczasowych ustaleń Urzędu wynika, że warunki umowy mogą zawierać postanowienia niekorzystne dla dostawców.

W związku z tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił Mlekpolowi zarzuty nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. Dotyczą m.in. możliwości jednostronnej zmiany cennika skupu mleka, również z mocą wsteczną.

W opinii UOKiK dostawca mleka ma utrudniony dostęp do pełnej informacji o warunkach realizacji umowy. Kontrakt wymaga od rolników spełnienia wymogów dotyczących jakości mleka zawartych w aktach wewnętrznych spółdzielni. Warunki nie są dołączane do umowy, zatem dostawca nie posiada pełnej wiedzy, jakie dodatkowe parametry, poza ustawowymi, musi spełniać wyprodukowane mleko, ani jakie są szczegółowe zasady świadczenia dostaw.

UOKiK, Tomasz Chróstny, Farmio, Wipasz, Polmlek Grudziądz

UOKiK nałożył setki tysięcy złotych kary za zatory płatnicze

UOKiK nałożył ponad 700 tys. zł kary na spółkę z branży rolniczej za opóźnione płatności względem kontrahentów. W przypadku trzech innych przedsiębiorców, którzy sami byli ofiarami zatorów płatniczych,...

Zarzutem są też niejasne zasady stosowania kar, ich arbitralne wymierzanie. Dostawca za nawet drobne naruszenie umowy jest zagrożony karą pieniężną, rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub innymi sankcjami, które spółdzielnia może stosować łącznie. Stosowane były ponadto praktyki obniżania ceny na pełnowartościowe mleko w okresie wypowiedzenia umowy.

Dostawca nie ma możliwości weryfikacji jakości mleka w niezależnym od Mlekpolu laboratorium. Wynik oceny jakościowej sprzedawanego surowca ma zasadnicze znaczenie, gdyż decyduje o jego cenie. W przypadku obniżenia stawki mleka lub nieprzyjęcia go na skutek negatywnej oceny jego jakości przez Mlekpol, rolnik nie może sprawdzić tych badań w innym laboratorium.

Mlekpol ponadto nie przewidział możliwości zwolnienia producenta z obowiązku dostawy mleka w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych (np. wypadku, awarii, trudnych warunków atmosferycznych), natomiast spółdzielni przysługuje uprawnienie do nieodebrania mleka w razie wystąpienia siły wyższej.

Urząd wskazał, że wymienione praktyki są również niezgodne z rekomendacjami zawartymi w raporcie UOKiK z 2018 roku zawierającym konkretne wskazania dotyczące umów przetwórców mleka z dostawcami. A obowiązująca od grudnia 2021 r. nowa ustawa o przewadze kontraktowej pozwala na kontrolę relacji wewnątrzspółdzielczych, tj. na sprawdzenie, czy spółdzielcy mają zagwarantowane uczciwe zasady dostaw mleka.

- Od publikacji raportu UOKiK w 2018 roku wiadomo, jak powinny wyglądać prawidłowe umowy przetwórców mleka z dostawcami. Niestety, przeprowadzona analiza praktyk stosowanych przez Mlekpol wskazuje, że spółdzielnia mogła w nieuczciwy sposób wykorzystywać przewagę kontraktową. Umowa opracowana przez Mlekpol zawierała liczne postanowienia niekorzystne dla kontrahentów, mogło to zaburzać stabilność warunków działania hodowców oraz naruszać ich interesy ekonomiczne - wyjaśnił Chróstny.

Prezes Urzędu prowadzi również postępowania wyjaśniające dotyczące Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich w Łowiczu oraz w Kole - sprawdzana jest poprawność umów i stosowanych praktyk.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu