UOKiK nałożył setki tysięcy złotych kary za zatory płatnicze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-10-2022,13:25 Aktualizacja: 04-10-2022,13:27
A A A

UOKiK nałożył ponad 700 tys. zł kary na spółkę z branży rolniczej za opóźnione płatności względem kontrahentów. W przypadku trzech innych przedsiębiorców, którzy sami byli ofiarami zatorów płatniczych, Urząd odstąpił od wymierzenia sankcji finansowych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o ukaraniu spółki Farmio zajmującej się głównie przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa z drobiu.

zboże, uokik

UOKiK wszczął postępowanie ws. przeładunku zboża w portach

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego ograniczenia konkurencji podczas przeładunku zboża w portach w Gdańsku i Gdyni. W związku z tą sprawą pracownicy urzędu, przy wsparciu Policji i po uzyskaniu zgody właściwego sądu,...

- Spółka Farmio opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na rzecz dostawców. Jej kontrahentami byli przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym lokalni dostawcy z branży rolno-spożywczej. Groziło to niewypłacalnością, a nawet upadłością mniejszych podmiotów, których płynność została zachwiana albo zamrożona przez brak zapłaty za dostarczony towar - ocenił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Najwyższa kwota opóźnionego świadczenia to ponad 955 tys. zł z tytułu jednej faktury opłaconej po terminie. Największa zaległość wobec jednego kontrahenta wyniosła ponad 3 mln zł i dotyczyła 11 faktur. Kolejne siedem najbardziej poszkodowanych podmiotów otrzymało od Farmio po terminie świadczenia na ok. 2 mln zł każdy. Byli to najczęściej polscy przedsiębiorcy.

Przepisy dotyczące zatorów płatniczych przewidują, że prezes UOKiK odstępuje od wymierzenia kary, jeśli wartość należności, których przedsiębiorca nie otrzymał lub otrzymał z opóźnieniem, przewyższa w badanym okresie sumę zobowiązań, których sam nie opłacił lub opłacił z opóźnieniem.

krowy, bydło

UOKiK: ponad 150 tys. zł kary dla Farmy Mleka

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółkę Farma Mleka i jej szefa łącznie ponad 150 tys. zł kary finansowej - podał w czwartek Urząd. Spółka umyślnie wprowadzała konsumentów w błąd po to, aby zachęcić ich do...

Tak było w przypadku trzech przedsiębiorców: Polmlek Grudziądz zajmującego się przetwórstwem mleka i wyrobem sera, ABP Poland - producenta artykułów spożywczych, specjalizującego się w przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa, oraz Wipasz, który działa na rynku produkcji pasz.

Polmlek Grudziądz w badanym czasie (grudzień 2020 r. - luty 2021 r.) nie uregulowała w terminie świadczeń pieniężnych na ponad 51 mln zł, jednocześnie nie otrzymując terminowo należności na ponad 80 mln zł. Suma zobowiązań ABP Poland wyniosła w okresie lipiec-wrzesień 2020 r. ponad 29 mln zł, a kwota opóźnionych należności ponad 46 mln zł. W przypadku Wipasz opóźnienia w zapłacie zobowiązań handlowych w badanym okresie (lipiec-wrzesień 2020 r.) wyniosły ponad 94 mln zł, a z kolei opóźnione należności handlowe to co najmniej 139 mln zł.

Interwencja prezesa UOKiK w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu trzech kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 5 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu