Szybciej będą wymieniać informacje dotyczące kontroli rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-04-2019,13:50 Aktualizacja: 18-04-2019,13:57
A A A

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarły porozumienie w sprawie wymiany danych i informacji.  

ARiMR będzie przekazywać PIORiN dane dotyczące rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności do gruntów rolnych oraz informacje dotyczące gospodarzy, u których "podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności stwierdzono niezgodności w zakresie stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości".

ARiMR, kontrola w gospodarstwie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa, grzywna

ARiMR nie musi zawiadamiać o kontroli

Powiadamianie o kontroli uzależnione jest od jej rodzaju oraz od faktu, czy nie zagraża ono celowi kontroli. Rolnik jest zawsze informowany o kontroli wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do jej przeprowadzenia - wskazuje Agencja...

Z kolei PIORiN będzie informować agencję o rolnikach, u których podczas kontroli stwierdzono niezgodności w zakresie pokrywającym się z kontrolowanymi przez ARiMR wymogami wzajemnej zgodności w obszarze stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości.

Ponadto - na wniosek ARiMR - przekazywane będą informacje o gospodarzach, u których "podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności wykonywanych przez agencję stwierdzono podejrzenie niezgodności w zakresie stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości".

Zawarte porozumienie ma usprawnić wymianę informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem żywności i stosowaniem środków ochrony roślin.

Wszystkie informacje będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań - zapewnia ARiMR.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu