Siedem postulatów do rządu. Tego chcą rolnicy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-10-2018,8:10 Aktualizacja: 12-10-2018,8:18
A A A

Podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji wypracowano siedem postulatów do rządu w związku z trudnościami, z jakimi borykają się polscy rolnicy dotknięci tegoroczną suszą.

Izby domagają się przede wszystkim jak najszybszego wypłacenia poszkodowanym rolnikom, prowadzącym działalność na obszarach dotkniętych klęską, wszystkich przysługujących im środków. Chodzi o zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r., dopłaty do materiału siewnego oraz do paliwa rolniczego.

Platforma Żywieniowa, piotr serafin, kowr, giełda rolno-spożywcza, producent rolny

Na unikatowym projekcie wszyscy mają zyskać. Rolnicy również

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pracuje nad nowatorskim na polskim rynku projektem platformy żywnościowej. Będzie to giełda, która umożliwi zawieranie kontraktów na dostawę produktów rolnych - poinformował Piotr Serafin,...

Rolniczy samorząd postuluje również możliwie najszybszą wypłatę pomocy suszowej. Jego zdaniem należy wreszcie wypracować odpowiedni system obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Obecny dopuszcza bowiem objęcie ochroną tylko części gospodarstwa, a poza tym rolnicy bardzo często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis.

"Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że nowy system ubezpieczeń powinien być powiązany z przepisami ‘klęskowymi’ i powinien zostać opracowany na podstawie niezależnej ekspertyzy, przygotowanej przez naukowców zajmujących się problematyka ubezpieczeń rolnych na przykładzie doświadczeń krajów UE. KRIR deklaruje wolę współpracy przy tworzeniu nowego kompleksowego systemu ubezpieczeń dla rolnictwa w Polsce" - czytamy w przyjętych wnioskach.

Znalazło się w nich także dopracowanie systemu satelitarnego monitoringu upraw lub zwiększenie liczby stacji pomiarowych w ramach istniejącego systemu, np. by były po 4 w każdej gminie (co mogłyby dofinansować samorządy).

pożyczki dla rolników, Jan Krzysztof Ardanowski, Piotr Serafin, kowr, wsparcie dla rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich

KOWR będzie udzielał pożyczek rolnikom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia program pożyczkowy dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - poinformował Piotr Serafin, dyrektor ośrodka. Maksymalnie będzie można pożyczyć 500 tys. zł, a okres...

Zdaniem izb wszystkie stacje meteorologiczne prowadzone przez ośrodki doradztwa rolniczego też należy włączyć do systemu monitoringu suszy. Ostateczną decyzję co do stwierdzenia suszy powinna podejmować i tak komisja szacująca straty na miejscu.

Rolniczy samorząd ponadto postuluje prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki wodnej przez uproszczenie procedury wydawania decyzji na budowę tzw. małej retencji, która pomagałaby w nawadnianiu pól w sytuacji krytycznej. Do tego należałoby zaplanować środki w budżecie państwa na dofinansowanie budowy zbiorników małej oraz dużej retencji.

Pozostałe apele KRIR dotyczą zwolnienia rolników, dotkniętych klęską suszy z konieczności płacenia kar umownych za niewywiązanie się z umów na dostawę płodów rolnych oraz uproszczenie procedur administracyjnych związanych suszą (zarówno jeśli chodzi o prace komisji terenowych, jak i w kwestii wnioskowania o pomoc).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu