Sieć na wsiach coraz gęstsza, ale braki w kanalizacji nadal są duże

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-07-2019,12:20 Aktualizacja: 02-07-2019,12:28
A A A

Rok 2018 był kolejnym, w którym wydłużyły się sieci wodno-kanalizacyjne w Polsce. Na terenach wiejskich dostępu do kanalizacji wciąż jednak nie ma ponad 60 procent mieszkańców.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 160,7 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych 3,4 mln sztuk.

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, kanalizacja, przydomowa oczyszczalnia ścieków

42 mln zł na kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym rozdysponujemy wsparcie na inwestycje z zakresu...

W stosunku do 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 3,9 tys. km (2,5 proc.), przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o ponad 60 tys. szt. (1,8 proc.).

"Na obszarach wiejskich znajdowało się 59 proc. sieci kanalizacyjnej oraz 45,4 proc. wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 2,8 tys. km (o 3 proc.), a liczba przyłączy o prawie 31 tys. szt. (o 2,1 proc.)" - podaje GUS.

W tym samym okresie w miastach wybudowano 1,1 tys. km sieci (+1,7 proc.) i zainstalowano ponad 29 tys. szt. przyłączy (+1,6 proc.).

"Na koniec 2018 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniósł 50,6 proc. i w porównaniu do 2017 r. był wyższy o 1,1 p.proc. W miastach do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 74,6 proc. budynków mieszkalnych, natomiast na obszarach wiejskich 36,2 proc." - informuje GUS.

dofinansowanie, budowa kanalizacji w gminie, pieniądze, inwestycje

44 miliony na wiejskie wodociągi i kanalizację

Dotacje ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dostaną 22 gminy i 7 spółek wodociągowych z Dolnego Śląska. To blisko 44 mln zł. Zainteresowanie tego rodzaju wsparciem...

Te dane oznaczają, że grubo ponad 60 proc. domostw na wsiach nie jest skanalizowanych. Trzeba tu jednak dodać, że z uwagi na różnorakie uwarunkowania, w tym na koszty, popularnym rozwiązaniem na wsiach stały się tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jeśli chodzi o sieć wodociągową (rozdzielczą), w 2018 r. jej długość osiągnęła 307,7 tys. km, a liczba przyłączy prawie 5,7 mln sztuk.

"Około 77,2 proc. długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 61,8 proc. przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 2,5 tys. km (o 1,1 proc.) i wyniosła 238 tys. km, zaś liczba przyłączy – o 35,5 tys. sztuk (o 1 proc.). W miastach natomiast przybyło ponad 1,2 tys. km nowej sieci (wzrost o 1,8 proc.)" - wskazuje GUS.

Ciekawe dane dotyczą także zużycia wody. W 2018 r. ogółem gospodarstwa domowe wykorzystały 1 280,8 hm sześc. - o 57,2 hm sześc. (o 4,7 proc.) więcej rok do roku.

Przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe przypadające na 1 mieszkańca wyniosło 33,3 m sześć. i w porównaniu z 2017 r. zwiększyło się o 1,5 m sześc. Na obszarach wiejskich zużycie wody na "głowę" poszło w górę o 2,1 m sześc., a w miastach o 1,1 m sześc.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu