44 miliony na wiejskie wodociągi i kanalizację

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-08-2017,14:25 Aktualizacja: 16-08-2017,14:29
A A A

Dotacje ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dostaną 22 gminy i 7 spółek wodociągowych z Dolnego Śląska. To blisko 44 mln zł.

Zainteresowanie tego rodzaju wsparciem było znacznie większe. Wnioski o dofinansowanie złożyły aż 93 podmioty na łączną kwotę ponad 127 mln złotych.

- Największe szanse na dotacje miały inwestycje w miejscowościach o najmniejszym stopniu skanalizowania oraz projekty poprawiające stan środowiska na terenach objętych szczególną ochroną  - tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

wieś, rolnictwo, kanalizacja, dostęp do bieżącej wody, Ryszard Zarudzki, ministerstwo rolnictwa

Wieś ma zaległości. Tysiące gospodarstw bez wody i kanalizacji

Rośnie dochód rozporządzalny na osobę na wsi, ale w miastach ten dochód wzrasta w szybszym tempie. - Jest to problem, z którym się mierzymy - zapewnił wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Podczas przybliżania posłom z...
W ramach wybranych do realizacji projektów powstanie 307 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zostanie wybudowanych prawie 48 km sieci wodociągowej i blisko 65 km sieci kanalizacyjnej.

- Dzięki inwestycji znacznie polepszy się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą mniejsze. Zlikwidowane zostaną również uciążliwe zapachy, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb - wylicza wicemarszałek Ewa Mańkowska.

Niedawno samorząd województwa rozdzielił również pieniądze w ramach realizowanego od 2008 r. regionalnego konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Jego celem jest wspieranie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. Są one zgłaszane przez gminy, najczęściej jednak na wniosek i z inicjatywy mieszkańców poszczególnych miejscowości.

kanalizacja, PROW, pieniędze na inwestycje, inwestycje na wsi, PROW 2014-2020

Miliony z PROW na kanalizację rozdane

Pierwsze pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w woj. kujawsko-pomorskim podzielone. Umowy o dofinansowanie podpisali 6 lipca w Toruniu przedstawiciele 74 gmin (lub...
Tegoroczna edycja przyniosła ponad 100 wniosków na łączną kwotę ok. 3 mln zł. Ostatecznie dofinansowanie z budżetu województwa otrzyma 90 gmin, a maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Premiowane były przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu miejsc zielonych (np. skwerki, parki, aleje spacerowe) oraz te wpisujące się w sołeckie strategie miejscowości, w których będą realizowane.

- Dzięki tym pieniądzom powstaną kolejne place zabaw, skwerki, boiska, miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz wyremontowane zostaną świetlice. Cieszymy się, że zainteresowanie lokalnych samorządowców jest wciąż tak duże - zaznacza wicemarszałek Mańkowska.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie