Setki dzików do odstrzału. Za dużo szkód w uprawach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mateusz Babak PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-09-2020,11:10 Aktualizacja: 22-09-2020,11:16
A A A

W związku m.in. z rosnącą wartością odszkodowań za szkody w gospodarstwach rolnych Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach zgodził się na odstrzał redukcyjny 600 dzików.

Uchwała została przyjęta przez sejmik, przy sprzeciwie części opozycji. Projekt uchwały, którego nie było w pierwotnym porządku obrad, zgłosiła Beata Białowąs, członek zarządu woj. śląskiego.

płot, asf, dziki, przypadki asf, trzoda chlewna, bioasekuracja, wisła, zakażone dziki, Podkarpacie, woj. świętokrzyskie

Płot na granicy województw zatrzyma dziki?

Płot o długości ponad 100 km powstanie na granicy województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Płot ma powstrzymać dziki migrujące z Podkarpacia, które są potencjalnymi nosicielami wirusa afrykańskiego pomoru świń. Ogniska ASF w...

Jak wynika z uzasadnienia projektu uchwały, samorządowcy i mieszkańcy z powiatów będzińskiego, zawierciańskiego, tarnogórskiego i myszkowskiego sygnalizowali samorządowi województwa narastający problem związany z rosnącą populacją dzików.

"Zagraża to zdrowiu i życiu ludzi, ponieważ gromady dzików wkraczają na tereny zurbanizowane miast i gmin, niszcząc tereny zielone oraz uprawy rolne, zwiększa się również liczba kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt, a także następuje niekontrolowane przemieszczanie się dzika do obwodów, w których prowadzona jest prawidłowa gospodarka łowiecka" - napisano w uzasadnieniu.

Wskazano, że od 2018 r. wzrasta tendencja liczby tzw. szkód łowieckich w gospodarstwach rolnych na terenie wymienionych powiatów. W 2018 r. wypłacono tam odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. przez dziki w wysokości 145,7 tys., a w ub. roku - 377,6 tys.

"Na obszarze tym nie jest możliwe prowadzenie gospodarki łowieckiej, ponieważ WSA w Gliwicach w wyroku z 20 lipca 2016 r. (…) stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Woj. Śląskiego z 21 stycznia 2013 r. w przedmiocie ustanowienia obwodów łowieckich w części dotyczącej obwodów łowieckich nr 85, 86 i 97" - wyjaśniono uściślając, że z tego powodu obwody te prawnie nie istnieją.

dziki, przypadek asf, wirus asf, afrykański pomór świń w Polsce, padłe dziki, odstrzelone dziki, GLW, populacja dzików

ASF zabija dziki, a ich populacja rośnie

Główny lekarz weterynarii potwierdził wystąpienie 51 nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. Inspekcja Weterynaryjna w dniach od 28 sierpnia do 3 września potwierdziła 51 nowe przypadki...

Przypomniano, że jeżeli zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, ustawa o ochronie zwierząt dopuszcza działania mające na celu ograniczenie ich populacji. Miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji określa wówczas uchwałą regionalny sejmik.

Odstrzał 600 dzików należy prowadzić zgodnie z przepisami regulującymi okresy polowań na zwierzęta łowne, przy uwzględnieniu szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Odstrzału dokonają myśliwi posiadający odpowiednie uprawnienia wskazani przez PZŁ. Tusze odstrzelonych zwierząt zostaną sprzedane w punktach skupu, a środki ze sprzedaży trafią na rachunek wskazany przez wojewodę śląskiego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement Advertisement