Rząd zajmie się ochroną roślin przed agrofagami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-12-2019,8:10 Aktualizacja: 10-12-2019,8:16
A A A

Rada Ministrów ma się zająć projektami ustaw dotyczącymi ochrony zdrowia roślin, które wdrażają unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Chodzi o ustawę o PIORiN oraz o ustawę o ochronie roślin przed agrofagami.

Projektowana ustawa o ochronie roślin przed agrofagami wprowadza przepisy unijnych rozporządzeń: w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w sprawie kontroli urzędowych dotyczących m.in. zdrowia i środków ochrony roślin.

lista agrofagów priorytetowych, Unia Europejska, rozporządzenie delegowane Komisji, 20 agrofagów priorytetowych

20 najgroźniejszych agrofagów dla Unii Europejskiej. Opracowano listę

21 października wejdzie w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji 2019/1702 z 1 sierpnia uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych.    Komisja...

Agrofagi są to patogeny (czynniki infekcyjne wywołujące choroby roślin), szkodniki i chwasty obniżające plony roślin uprawnych.

O ile rolnictwo dysponuje środkami ochrony pozwalającymi zwalczać owady, roztocza czy grzyby, o tyle pozostaje praktycznie bezbronne wobec bakterii, wirusów oraz wiroidów.

Zakaz stosowania antybiotyków w uprawach roślin powoduje, iż wobec bakterii można stosować bardzo wąskie spektrum środków ochrony roślin.

Nowe patogeny, niszcząc plony, w sposób bezpośredni oddziałują na gospodarkę. Ich zwalczanie wymaga wykonywania dodatkowych zabiegów ochrony chemicznej lub
działań kwarantannowych, co podnosi koszty produkcji.

Jak wskazał resort rolnictwa w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, najbardziej spektakularne skutki dla człowieka spowodował patogen ziemniaka. Agrofag ten, niszcząc plony w Irlandii w latach 1845-1849, spowodował wielką klęskę głodu.

agrofagi, uprawa, IOR, Jan Krzysztof Ardanowski, ochrona roślin

Zmiany klimatyczne sprzyjają rozprzestrzenianiu się agrofagów

Przed polskim rolnictwem stoi wiele wyzwań, także w zakresie ochrony roślin - mówił podczas konferencji "Nauka Praktyce" minister Jan Krzysztof Ardanowski. 6 grudnia w gmach resortu rolnictwa odbyła się konferencja podsumowująca...

Populacja Irlandii zmniejszyła się wówczas o 20 proc. Liczba ofiar głodu sięgnęła miliona osób, doszło również do wielkiej fali emigracji - kraj opuściły 2 mln osób.

Zagrożenie różnymi patogenami występuje także obecnie. Stwierdzenie obecności agrofagów w danym kraju przekłada się na możliwości eksportu płodów rolnych.
Przykładem może być tu bakteria powodująca bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Jej występowanie w Polsce powoduje, że wysyłane do innych państw UE ziemniaki muszą spełniać dodatkowe wymagania fitosanitarne, co istotnie ogranicza naszym ziemniakom dostęp do rynku europejskiego.

Projektowana ustawa zawiera regulacje, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów - wiroidów (czynniki wywołujących choroby roślin), wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia roślin wykonywane będą, tak jak do tej pory, przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrole m.in. występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

Ten organ, tak jak wcześniej, będzie także wydawał decyzje administracyjne w razie stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania.

Wojewódzki inspektor będzie także organem właściwym do prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, który zastąpi rejestr przedsiębiorców, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał świadectwa fitosanitarne eksportowe oraz świadectwa fitosanitarne reeksportowe.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj