Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o IJHARS

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-01-2022,9:20 Aktualizacja: 26-01-2022,9:24
A A A

Umożliwienia kontroli działalności podmiotów, które prowadzą sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego, poprzez zakup kontrolny produktu - to jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy u IJHARS przyjętej przez Radę Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa.

UOKiK, Tomasz Chróstny, stawka VAT na żywność, tarcza antyinflacyjna

UOKiK apeluje do sprzedawców o obniżki cen żywności. I zapowiada wiele kontroli

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK apeluje do sprzedawców o obniżki cen produktów spożywczych po ustawowych zmianach podatku VAT od 1 lutego. Zapowiedział też monitoring cen wybranych artykułów, a pierwsze wyniki mają być...

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, zaproponowane zmiany dotyczą zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez Inspekcję. Chodzi o stworzenie wszystkim firmom uczciwych warunków konkurencji rynkowej.

Dotyczy to także ochrony konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami, które m.in. nie stosują zasad rzetelnego oznakowania i oferują konsumentom wyroby o niewłaściwej jakości handlowej.

W projekcie doprecyzowane zostały zasady prowadzenia kontroli przez tą Inspekcję. Dotyczy to m.in.: uzupełnienia definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych; wprowadzenia definicji zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość; wprowadzenia instytucji anonimowego pobrania próbki; kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli; umożliwienia kontroli działalności podmiotów, które prowadzą sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego, poprzez zakup kontrolny produktu czy przyznania Inspekcji możliwości stosowania sankcji związanych z realizacją nowych zadań dotyczących nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Andrzej Gantner, Polska Federacai Producentów Żywności, ceny żywności, vat na żywność

Podwyżki cen żywności jeszcze przyspieszą

Zdaniem Andrzeja Gantnera z Polskiej Federacji Producentów Żywności szczyt podwyżek jest jeszcze przed nami. Rozwiązaniem problemu nie będzie ani zniesienie VAT na podstawowe produkty, ani wprowadzenie cen regulowanych. - Ceny żywności rosną...

Projekt nowelizacji ustawy uwzględnia wnioski organizacji branżowych oraz producentów dotyczące uzupełnienia przepisów umożliwiających stosowanie oznaczenia "Produkt polski". Chodzi o rozszerzenie tych przepisów na wody mineralne, źródlane, stołowe i sól przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz kwiaty, nasiona, bulwy i cebule.

Umożliwione zostanie ponadto oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz unijnymi systemami jakości żywności znakiem "Poznaj Dobrą Żywność", bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące zapewnienia identyfikacji środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, tj. m.in. szkodnikom, które atakują rośliny oraz przepisy, które pozwolą rolnikom (którzy realizują działanie "Dobrostan zwierząt" PROW 2014-2020), dobrowolne oznakowanie produktów informacją "Dobrostan Plus".

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu