Rynek wina w Polsce systematycznie rośnie. Tyle mamy winnic

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
28-10-2020,14:40 Aktualizacja: 28-10-2020,14:47
A A A

Producenci i przedsiębiorcy, wyrabiający wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Polski przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, powinni zostać wpisani do ewidencji prowadzonej przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

30 października 2020 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina przez producentów i przedsiębiorców.

jakość wina, oznaczenie wina, produkcja wina w polsce, ijhar-s

Winą są dobrej jakości, ale zbyt często źle oznaczone

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała w drugim kwartale jakość handlową wina z winogron pochodzących z upraw winorośli w Polsce. Objęto nią 32 podmioty, nieprawidłowości dotyczyły głównie oznakowania. W...
Wpis do ewidencji dokonywany jest na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, nie później niż do 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek.

Obecnie w ewidencji prowadzonej przez dyrektora generalnego KOWR na rok gospodarczy znajduje się 330 winnic. Najwięcej producentów wina, wpisanych do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 znajduje się w województwie małopolskim (64), lubuskim (38), dolnośląskim (37), podkarpackim (33) oraz lubelskim (33).

Polskie winnice posiadają areał upraw winorośli liczący od kilkunastu arów do kilkunastu hektarów. Z biegiem lat uprawy winorośli powstawały także województwach, które w ogóle nie są kojarzone z produkcją wina, ze względu na warunki klimatyczne, bądź ukształtowanie terenu, jak województwo łódzkie, opolskie, pomorskie, czy też nawet warmińsko-mazurskie. Powierzchnia uprawy winorośli zewidencjonowana w KOWR na rok gospodarczy 2020/2021 wynosi 555,01 ha.

Największy areał winnic w roku gospodarczym 2020/2021 odnotowany został głównie w województwach: lubuskim (ok. 19 proc.), małopolskim (ok. 16 proc.), dolnośląskim (ok. 13 proc.), podkarpackim (ok. 9 proc.) oraz zachodniopomorskim (ok. 8 proc.).

Urodzajne winobranie na Podkarpaciu

Tegoroczna słoneczna pogoda sprzyja winoroślom uprawianym na Podkarpaciu. Winobranie rozpoczęło się prawie miesiąc wcześniej, a krzewy uginają się od owoców - powiedziała w piątek PAP prezes fundacji "Galicja Vitis" w Jaśle Ewa...


Liczba producentów zainteresowanych produkcją wina z polskich winogron zwiększa się corocznie. W roku gospodarczym 2019/2020 produkcja wina z winogron wyniosła 14 361,34 hl, co stanowi w przeliczeniu na butelki ponad 1,9 miliona sztuk butelek o pojemności 0,75 l. Ze wstępnych szacunków na rok gospodarczy 2020/2021 wynika, że produkcja wina może zwiększyć się o ok. 2000 hektolitrów w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ocena potencjału produkcyjnego i monitorowanie rynku wina w skali Unii Europejskiej wymaga zbierania danych ilościowych, dlatego uczestnicy mechanizmu składają do KOWR deklaracje.

30 października 2020 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina przez producentów i przedsiębiorców wpisanych do ewidencji prowadzonej przez dyrektora generalnego KOWR.

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 zobowiązani są do złożenia deklaracji o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym.

winnice w polsce, uprawa winorośli, produkcja wina, wino białe, wino musujące

Polskie wina mogą niebawem doceniać enolodzy z całego świata

Produkcja wina gronowego w Polsce to zaledwie ułamek procenta wszystkich wytwarzanych, ale producenci i dystrybutorzy wierzą w przyszłość tego segmentu rynku. Nasze winnice mogą stać się dobrym jakościowo producentem win białych i musujących -...
Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia deklaracji o szacowanej ilości win, winogron lub moszczu winogronowego, które będą dostarczone do przedsiębiorcy, oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym.

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) - dostępne na stronie internetowej KOWR.

Deklaracje można złożyć osobiście w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, wysłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub elektronicznie poprzez portal e-PUAP.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement