Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami rolnymi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2022,12:40 Aktualizacja: 09-05-2022,12:46
A A A

Zainteresowanie ubezpieczeniem od ryzyka suszy wzrosło 5-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To cieszy, ale nie jest to jeszcze powszechne ubezpieczenie - mówi Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa.

- Jeżeli chodzi o suszę, to startujemy z niskiego poziomu. Dotychczas od tego zjawiska ubezpieczało się niewielu rolników, więc taki wzrost nie wprowadza oczywiście powszechności ubezpieczenia. Trzeba też pamiętać, że od suszy trzeba ubezpieczyć się szybko, bo gdy stanie się faktem, zakłady przestaną ubezpieczać. Rolnicy mają już niewiele czasu, by zawrzeć polisę - powiedział szef resortu.

pole, ciągnik, uprawa

Ubezpieczenia upraw mogą być opłacane z dopłat bezpośrednich

Rolnicy będą mieli dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczeń upraw rolnych w wysokości 65 proc. Swoją część składki mogą uregulować z dopłat bezpośrednich. Na ten cel są zabezpieczone fundusze nawet wtedy gdyby wszyscy rolnicy...

Dodał, że także dużo więcej niż przed rokiem jest tzw. ubezpieczeń pakietowych od wielu ryzyk. Ale ustawa pozwala na ubezpieczenie pojedynczych zjawisk pogodowych, zdarzają się więc ubezpieczenia tylko od ryzyka suszy, choć najczęściej jest w pakiecie. Zaznaczył też, że firmy oczywiście różnicują wysokość składki w zależności od oceny ryzyka jej wystąpienia.

Polisy ubezpieczeniowe oferowane dotychczas przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie obejmowały klęski suszy. W opinii firm ubezpieczeniowych ryzyko jej wystąpienia w kraju jest duże, a więc składka powinna być odpowiednio wysoka, co zniechęcało rolników do zawarcia umowy.

Ubezpieczenia rolne można wykupić w ośmiu zakładach ubezpieczeniowych. W tym roku nowym ubezpieczycielem jest AGRO Ubezpieczenia-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, który przekształciło się z TUW Pocztowy. Jego właścicielem jest Fundusz Składkowy KRUS. Spółka ma odgrywać istotną rolę w upowszechnieniu ubezpieczeń wśród rolników i ubezpieczać m.in. od ryzyka suszy.

bezpieczenia upraw, Henryk Kowalczyk, susza rolnicza, AGRO TUW

Minister apeluje o ubezpieczanie upraw. Środków na pewno nie zabraknie

Za 2-3 lata wszyscy rolnicy będą ubezpieczeni - ocenił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Dodał, że dla wszystkich powierzchni uprawianych w Polsce możemy zastosować dopłatę do ubezpieczeń. - Warto się ubezpieczać, bo daje to poczucie...

Kowalczyk zapytany o to, czy rolnicy korzystają z nowej możliwości opłaty ubezpieczenia w formie cesji części dopłat bezpośrednich na rzecz ubezpieczenia powiedział, że na razie trwa wymiana opinii pomiędzy zakładami ubezpieczeniowymi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Cesja polega na tym, że rolnik po zawarciu umowy ubezpieczeniowej zleca ARiMR wypełniając we wniosku o dopłaty bezpośrednie odpowiednią rubrykę pozwalającą na przekazanie części płatności na rzecz zakładu ubezpieczeniowego.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że jest to nowe rozwiązanie wprowadzone w tym roku poprzez nowelizację ustawy o ubezpieczeniach rolnych. - Zainteresowanie cesją jest, rolnicy na spotkaniach pytają o to rozwiązanie - zaznaczył.

Minister uważa, że opłata składek w formie cesji może przyczynić się do upowszechnienie ubezpieczeń rolnych. - Wykorzystywanie mechanizmu cesji może być elementem konkurencji rynkowej. Cesja jest bardzo korzystna dla rolników, jestem pewny, że rolnicy przekonają się do niej - powiedział. Dodał, że jest to tym bardziej ważne, że KE wymaga, by polisy chroniły połowę gruntów rolnych, podczas, gdy w Polsce jest nimi objęte zaledwie 20 proc.

susza, pole, ziemia, kukurydza

Projekt ws. pomocy rolnikom poszkodowanym m.in. przez suszę

Projekt zmiany rozporządzenia umożliwiający udzielanie pomocy w formie dotacji rolnikom poszkodowanym w 2021 r. m.in przez suszę, trafił do międzyresortowych konsultacji - wynika z informacji podanej we wtorek na stronach Rządowego Centrum...

Zainteresowanie rolników ubezpieczeniami rolnymi rośnie. W 2021 r., mimo że budżet przeznaczył na dopłatę do składek 400 mln zł, to środków zabrakło. W tym roku w budżecie na dopłaty do składek zarezerwowano ok. 1,5 mld zł, co powinno wystarczyć na ubezpieczenie ok. 8-9 mln ha.

Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. Można ubezpieczyć się od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. Ubezpieczenia wiosenne rozpoczynają się od marca.

Budżet będzie ponownie opłacał za rolnika 2/3 składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że stawka taryfowa ustalona przez zakład ubezpieczeń nie przekroczy 9 proc. sumy ubezpieczenia, gdy uprawa jest na gruntach klasy I-IV.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu