Projekt ws. pomocy rolnikom poszkodowanym m.in. przez suszę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2022,11:45 Aktualizacja: 20-04-2022,11:45
A A A

Projekt zmiany rozporządzenia umożliwiający udzielanie pomocy w formie dotacji rolnikom poszkodowanym w 2021 r. m.in przez suszę, trafił do międzyresortowych konsultacji - wynika z informacji podanej we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, trafił do międzyresortowych konsultacji, które potrwają do 22 kwietnia br.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, zmiana ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w formie dotacji producentom rolnym, w których gospodarstwie wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 roku m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi czy przymrozków. Zmiana dotyczy również podmiotów, które zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej innej niż w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz w sektorze rolnym.

susza rolnicza, aplikacja suszowa, szacowanie strat w uprawach, KRIR

Szkody suszowe. Albo szacowanie, albo obowiązkowa rachunkowość

Czy możliwe jest określenie rzeczywistych strat gospodarstw np. w wyniku suszy? Tylko po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej i rocznych sprawozdań finansowych - odpowiada resort rolnictwa. O pilne podjęcie prac nad zmianami...
"Mając na względzie sygnały napływające od producentów rolnych o potrzebie posiadania informacji o wielkości oszacowanych szkód powstałych w wyniku suszy na potrzeby inne niż ubieganie o kredyt na wznowienie produkcji (...) zaproponowano dodanie przepisów umożliwiających generowanie przez aplikację publiczną kalkulacji oszacowania szkód w przypadku gdy wynoszą one do 30 proc. średniej rocznej produkcji" - dodano w uzasadnieniu.

Jak wskazano, kalkulacja oszacowania szkód będzie zawierała podobne elementy jak protokół oszacowania szkód, "jednak z uwagi na warunki udzielania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w związku z suszą nie będzie stanowiła dokumentu umożliwiającego ubieganie się o te kredyty".

W uzasadnieniu przypomniano, że rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19, afrykański pomór świń, ale również z uwagi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych. Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły na powierzchni 298 tys. 160,11 ha i wyniosły ok. 1 mld zł, a poszkodowanych zostało 29 tys. 808 gospodarstw.

Powołując się na dane z aplikacji publicznej podano, że wnioski o oszacowanie szkód złożyło 23 tys. 761 producentów rolnych, którzy zgłosili wystąpienie suszy na powierzchni ponad 1 mln ha. Natomiast szkody w plonie w wysokości 5 proc. danej uprawy wystąpiły u 23 tys. 508 producentów rolnych na powierzchni 942,4 tys. ha. 

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt