Rolnikom trudno inwestować w zabytkowych wioskach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2017,12:20 Aktualizacja: 13-06-2017,17:11
A A A

Coraz częściej w rozwoju gospodarstw przeszkadzają rolnikom protestujący sąsiedzi - zwykle ci napływowi. Ale inwestycje nie mogą być również realizowane z powodu zabytkowego statusu wiosek.

Niektóre z miejscowości widnieją bowiem w rejestrach zabytków ze względu na przykład na swój ruralistyczny układ zabudowy, czyli tradycyjny, rdzenny, mający wartości historyczne. Wszelkie ingerencje muszą być wówczas uzgadniane z konserwatorem zabytków.

śląsk, ryszard zarudzki, ministerstwo rolnictwa, program rozwoju obszarów wiejskich,

Rolnicy muszą się integrować i stawiać na lokalne produkty

W województwie śląskim, gdzie gospodarstwa rolnicze są bardziej rozdrobnione niż w innych częściach kraju, szansą rozwoju dla rolników jest większa integracja wokół grup producentów i stawianie na produkty lokalne -...

Problem ten był poruszony podczas posiedzenia Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Barbara Bielinis-Kopeć, lubuski wojewódzki konserwator zabytków poinformował, że na terenie gminy Żary w ewidencji jest 268 zabytkowych obiektów, w tym 10 wsi w układzie ruralistycznym.

Gość spotkania zachęcała do opracowania gminnej ewidencji zabytków. Prace związane z jej tworzeniem, czyli weryfikacja konkretnych obiektów, mogłaby pomóc w odseparowaniu i wykreśleniu z wykazu tych, które na przestrzeni lat zostały w znacznym stopniu przebudowane, zmodyfikowane, bądź ewentualnie zniszczone. Ma to ogromne znaczenie, bo wykaz jest brany pod uwagę przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy czy inwestycjach drogowych.

"Po tym wystąpieniu odezwali się rozgoryczeni rolnicy, którzy czują się zakładnikami Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Trudno bowiem uzyskać pozwolenie na budowę np. nowoczesnej hali z płaskim dachem czy remont obejmujący wykonanie dachu z blachodachówki w miejscowościach w układzie ruralistycznym" - czytamy w relacji z posiedzenia rady LIR.

ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich, obszary wiejskie, andrzej duda, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Prezydent podpisał nowelę ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada, że od 2018 r. fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA straci funkcję jednostki...

Wioski uznane za zabytkowe ze względu na układ ruralistyczny można znaleźć w ewidencjach w różnych regionach Polski. Zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi, "historyczny układ ruralistyczny jest to przestrzenne założenie wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg".

Na podstawie decyzji o wpisie takiego układu do rejestru zabytków ochronie konserwatorskiej podlegają relacje przestrzenne pomiędzy obiektami zabudowy, układ dróg i działek oraz ich wielkość, współzależność między zabudową, zielenią a otwartą przestrzenią oraz gabaryty poszczególnych budowli i linia zabudowy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement