Rolnicy i pracownicy gospodarstw ze skrajnie złymi opiniami o sytuacji w branży

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
30-04-2024,8:50 Aktualizacja: 30-04-2024,8:53
A A A

W kwietniu 66 proc. pracujących oceniło, że sytuacja w ich zakładach pracy jest obecnie dobra, a 9 proc., że jest zła. Oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy są najlepsze od maja 2020 r. - wynika z badania CBOS pt. "Nastroje na rynku pracy w kwietniu".

Według badania CBOS pt. "Nastroje na rynku pracy w kwietniu", dwie trzecie (66 proc.) pracujących zarobkowo oceniło, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, przy czym co dziesiąty (10 proc.) uznał ją za bardzo dobrą, a zdecydowana większość (56 proc.) za po prostu dobrą. Blisko co czwarty (23 proc.) pytany stwierdził, że jest ona ani dobra, ani zła.

Dodano, że negatywnie sytuację w swoim zakładzie pracy ocenia co dziesiąty respondent (10 proc.), 1 proc. twierdzi, że jest ona bardzo zła, a 9 proc. uważa, że jest ona po prostu zła.

cbos, badanie, opinie, sondaż

CBOS: 62 proc. pracujących dobrze ocenia sytuację w miejscu pracy. Najgorsze opinie u rolników

W marcu br. oceny respondentów ws. sytuacji w ich miejscach pracy pozostały niezmienione wobec lutego - wynika z opublikowanego we wtorek badania CBOS. 62 proc. badanych wskazało, że sytuacja jest dobra, a 12 proc. uznało, że zła. Najgorzej...

"W kwietniu w porównaniu z pierwszym kwartałem br. oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy poprawiły się – w stosunku do całego tego okresu o 4 punkty procentowe przybyło pracujących zarobkowo oceniających, że jest ona dobra, a w porównaniu z marcem i lutym nieznacznie (spadek o 2 punkty procentowe) ubyło ocen negatywnych" - wskazano, dodając, że minimalnie mniej respondentów niż poprzednio (od marca spadek o 1 punkt) jest też zdania, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest ani dobra, ani zła.

CBOS zwrócił uwagę, że obecne oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy są najlepsze od maja 2020 r., a ostatnio na zbliżonym poziomie były one we wrześniu 2020 r.

Sondażownia zauważyła też, że 41 proc. ogółu pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych ocenia, że sytuacja w ich miejscu pracy jest zła (od marca wzrost o 11 punktów procentowych), pozytywne oceny wystawiło natomiast zaledwie 16 proc. z nich (spadek o 2 punkty procentowe), a 38 proc. uważa, że sytuacja ta jest ani dobra, ani zła (spadek o 14 punktów).

Dodano, że "tylko minimalnie lepsze" nastroje panują wśród rolników indywidualnych i pomagających im członków rodzin. Dwie piąte (40 proc.) z nich uznaje sytuację za złą, niemal tyle samo (37 proc.) uważa, że jest ona ani dobra, ani zła, a tylko 19 proc. oceniło ją pozytywnie.

gus, koniunktura, rolnicy, gospodarstwa

Wsparcie unijne nadal ważne dla rolników. Ale blisko połowa uważa, że nie ma czynników sprzyjających rozwojowi gospodarstw

Ponad 50 proc. kierujących gospodarstwami rolnymi jako najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi tychże gospodarstw wskazało wsparcie unijne. Ale ponad 46 proc. uważa, że takich czynników w ogóle nie ma - wynika z badania...

Według badania w kwietniu, w porównaniu z marcem, największą poprawę ocen sytuacji w zakładach pracy odnotowano wśród pracujących zarobkowo studentów i pełnoletnich uczniów, robotników niewykwalifikowanych oraz pracowników administracyjno-biurowych, a także wśród najsłabiej wykształconych, tj. osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

CBOS wskazał też, że w porównaniu z pierwszym kwartałem br. w kwietniu przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w zakładach pracy znacząco się pogorszyły. W stosunku do lutego i marca o 4 punkty procentowe ubyło spodziewających się jej poprawy, a w porównaniu z marcem o 3 punkty procentowe przybyło przewidujących pogorszenie.

Podkreślono, że pogorszeniu prognoz dotyczących sytuacji w zakładach pracy towarzyszy wzrost obaw o utrzymanie pracy. Obecnie 24 proc. pracujących zarobkowo deklaruje, że w mniejszym lub większym stopniu liczy się z możliwością utraty swojej obecnej pracy, tzn. zwolnienia, bankructwa, likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp. (od marca wzrost o 3 punkty procentowe), a 73 proc. nie bierze tego pod uwagę (spadek o 3 punkty). "Jest to już kolejne pogorszenie nastrojów w tym obszarze, a ostatnio z tak wysokim poziomem poczucia zagrożenia utratą obecnej pracy mieliśmy do czynienia w sierpniu ubiegłego roku" - ocenili eksperci CBOS.

W kwietniu najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia CBOS odnotował wśród pracowników instytucji, urzędów lub zakładów całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych, w tym także jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – blisko połowa z nich (47 proc.) uważa utratę obecnej pracy za zdarzenie mało prawdopodobne, a kolejne 36 proc. raczej nie bierze tego od uwagę.

gus, koniunktura, rolnictwo, nastroje

Pesymizm wśród rolników. Najsłabsze oceny w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji roślinnej

W ocenie rolników, zarówno zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2023 r., jak i bieżąca (grudzień 2023 r.) sytuacja gospodarstw rolnych, kształtowały się niekorzystnie. Również prognozy na całe I półrocze 2024...

Dodano, że najczęściej poczucie zagrożenia utratą pracy wyrażają pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych (36 proc.). Częściej niż ogół badanych z możliwością utraty pracy liczą się także pracujący w spółkach prywatnych i należących do państwa (29 proc.).

Biorąc po uwagę grupy zawodowe, zauważono wyższy niż przeciętny poziom obaw o utrzymanie obecnego źródła zarobkowania wśród prywatnych przedsiębiorców i innych osób pracujących na własny rachunek (35 proc.) oraz rolników indywidualnych i pomagających im członków rodzin (33 proc.). Z możliwością utraty pracy liczy się ponadto większość pracujących zarobkowo emerytów (69 proc.).

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2024 r. na próbie liczącej 1079 osób (w tym: 63,8 proc. metodą CAPI, 22,9 proc. – CATI i 13,3 proc. – CAWI). 

Poleć
Udostępnij