CBOS: 62 proc. pracujących dobrze ocenia sytuację w miejscu pracy. Najgorsze opinie u rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
03-04-2024,8:35 Aktualizacja: 03-04-2024,8:38
A A A

W marcu br. oceny respondentów ws. sytuacji w ich miejscach pracy pozostały niezmienione wobec lutego - wynika z opublikowanego we wtorek badania CBOS. 62 proc. badanych wskazało, że sytuacja jest dobra, a 12 proc. uznało, że zła. Najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy.

W marcu, tak jak w dwóch poprzednich miesiącach, 62 proc. pracujących zarobkowo było zdania, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, i tak jak w lutym 12 proc. pytanych stwierdziło, że jest ona zła. 24 proc. respondentów (od lutego spadek o 1 punkt procentowy) uznało, że nie jest ona ani dobra, ani zła - wynika z opublikowanego we wtorek badania CBOS.

Wśród ocen pozytywnych i negatywnych dominują umiarkowane: 55 proc. badanych uważa, że sytuacja w zakładzie pracy jest po prostu dobra, a 10 proc - zła. Relatywnie rzadko pojawiają się oceny zdecydowane: 7 proc. badanych uznało, że jest ona bardzo dobra, a 2 proc. - bardzo zła.

W marcu, tak jak w lutym, najgorzej sytuację w swoim miejscu pracy postrzegają rolnicy indywidualni. 32 proc. rolników indywidualnych lub pomagających w gospodarstwie członków rodziny uznało sytuację za złą, a 11 proc. oceniło ją pozytywnie.

Od lutego praktycznie nie zmieniły się też przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w zakładach pracy. 58 proc. pracujących jest przekonanych, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pozostanie bez zmian, 25 proc. spodziewa się poprawy, a 10 proc. (spadek o 1 punkt procentowy) przewiduje pogorszenie.

sondaż, opinia publiczna, poparcie, protest rolników

CBOS: ponad 80 proc. Polaków popiera protesty rolników. 85 proc. chce ograniczenia napływu towarów z Ukrainy

81 proc. Polaków popiera organizowane w całym kraju protesty rolników. Zdecydowana większość popiera postulaty ograniczenia napływu do Polski ukraińskich produktów rolnych - wynika z badania Centrum Badania Opinii...

Odsetek osób uchylających się od odpowiedzi na to pytanie zwiększył się o 1 punkt, do 7 proc. Tak jak w poprzednich miesiącach, respondenci spodziewający się zmian sytuacji na ogół nie uważają, że będą one radykalne. Zdecydowanej poprawy spodziewa się jedynie 2 proc badanych, a zdecydowanego pogorszenia – 1 proc.

W marcu, po raz kolejny, minimalnie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Od lutego o 4 punkty procentowe, do 13 proc. zmniejszyła się grupa respondentów przekonanych, że w ich miejscowości lub okolicy bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę. Jak podano w informacji CBOS, to odsetek mniejszy, niż notowany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

W porównaniu z lutym o 3 punkty - do 54 proc. wzrósł odsetek badanych uznających, że w okolicy ich miejsca zamieszkania wprawdzie można znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią. Tak jak w lutym, 22 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ich okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę bądź że jest to całkowicie niemożliwe, a 11 proc. uchyliło się od odpowiedzi na to pytanie.

Badanie zrealizowano od 7 do 17 marca br. na reprezentatywnej próbie 1089 osób. 

Poleć
Udostępnij