Rolnictwo dziś i jutro. Jurgiel ujawnia plany resortu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Mackiewicz PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-10-2017,10:10 Aktualizacja: 26-10-2017,10:27
A A A

- We współpracy z Izbami Rolniczymi zamierzamy przeprowadzić akcję przygotowania rolników do składania wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie - powiedział Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

Szef resortu rolnictwa uczestniczył w konferencji "Polskie rolnictwo dziś i jutro-szanse i zagrożenia" Mazowieckiej Izby Rolniczej. "Izby Rolnicze należy wykorzystać jako potencjał edukacyjny, kontrolny, oceniający. We współpracy z izbami zamierzamy przeprowadzić akcję przygotowania rolników do składania wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie" - powiedział polityk cytowany w komunikacie MRiRW.

ustawa o obrocie ziemią, krzysztof jurgiel. ministerstwo rolnictwa, ziema rolnicza, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Jurgiel nie słyszał krytycznych uwag o ustawie o obrocie ziemią

- Nigdy nie spotkałem się z zarzutami rolników pod adresem ustawy, regulującej obrót ziemią rolną - przekonywał Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa w TVP Info. Polityk komentował zarzuty, jakie padały pod jego adresem podczas...

Minister podkreślił korzystną sytuację na rynkach rolnych, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny. Jednocześnie zwrócił uwagę na zagrożenie wynikające z dużych zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka.

- Istotnym jest wypracowanie na poziomie UE strategii eliminacji zapasów interwencyjnych OMP bez dalszego zaburzania sytuacji na tym rynku oraz sprzedaż OMP z zapasów (powyżej ceny interwencyjnej) - zaznaczył Jurgiel.

W odniesieniu do rynku wieprzowiny powiedział, że w Polsce problemem pozostaje afrykański pomór świń, co powoduje destabilizację sytuacji na rynku wieprzowiny i niepokój co do dalszego jej rozwoju w regionach dotkniętych tą chorobą.

Jurgiel przedstawił także zmiany dotyczące doradztwa rolniczego. - Podstawą dalszego rozwoju doradztwa jest dostosowywanie oferty doradztwa do zmieniających się potrzeb rolników, uwarunkowań lokalnych, oraz silniejsze włączenie go w realizację zadań na rzecz rozwoju rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - zaznaczył.

krzysztof jurgiel, phil hogan, Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, serock, rynek mleka

Bruksela szybciej musi reagować na kryzysy. Potrzebne są nowe mechanizmy

Wypracowanie mechanizmów, które pozwoliłyby na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, m.in. na rynku mleka, powinno być jednym z zadań przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej - uważa Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Szef...

Minister wskazał też na priorytety działalności doradczej w 2018 r., czyli m.in. upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji; wsparcie wdrażania systemów płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-2020; wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy między nauką a praktyką rolniczą; promowanie działań prośrodowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiających dostosowania do tych zmian; działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi; upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt.

Szef resortu rolnictwa omówił też projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który rząd przyjął w lutym. Przypomniano, że obecnie prowadzone są konsultacje z Komisją Europejską w zakresie pomocy publicznej, którą ustawa przewiduje.

Głównymi celami spółdzielni rolników są: prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz swoich członków w zakresie planowania przez nich produkcji, dostosowanie skali i jakości tej produkcji do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży, organizacja sprzedaży produktów swoich członków oraz koncentracja popytu i organizacja zakupu środków do produkcji rolnej.

Minister poinformował też o przygotowywaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, propozycje będą przedstawione do końca roku. Ponadto, zwrócił uwagę na dokumenty strategiczne dotyczące rolnictwa do roku 2030: Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, Pakt dla obszarów wiejskich, a także Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce.

Pakt dla wsi ma obejmować: opłacalność produkcji rolnej, jakość życia na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo oraz sprawną administrację. 
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj