Promocja żywności priorytetem. Resort czeka na opinie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-07-2020,9:20 Aktualizacja: 03-07-2020,9:25
A A A

Do 10 lipca potrwają konsultacje projektu programu prac KE na 2021 r. dotyczących programów informacyjnych i promocyjnych z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów.

Komisja Europejska pod koniec czerwca przedstawiła projekt założeń Rocznego Programu Prac (RPP), w którym zaproponowała priorytety, a także orientacyjny podział budżetu na rok 2021 programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich.

IJHAR-S, inspekcja handlowa, jakość artykułów rolno-spożywczych

Inspekcja zapowiada walkę z fałszowaniem żywności

1 lipca wchodzi w życie ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Kontrole w tym zakresie będzie prowadzić jedna inspekcja. Chodzi o Inspekcję Jakości...

W związku z tym organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów mają czas do 10 lipca na przekazanie swoich uwag/komentarzy do projektu na adres: aleksandra.bernaciak@minrol.gov.pl.

Komisja Europejska zakłada wspófinansowanie programów promocyjnych na poziomie 173,4 mln euro, w tym na programy proste ma być przeznaczone 86 mln euro, a na programy wielonarodowe 87,4 mln euro.

Programy proste, to takie, które są realizowane przez jedną organizacje lub konsorcjum firm z jednego kraju, wielonarodowe - to takie, gdy program prowadzony jest przez podmioty z różnych państw.

Z propozycji KE wynika, że na programy proste, jak i wielonarodowe przeznaczony jest podobny budżet, z tym, że KE więcej środków chce przeznaczyć na promocję unijnej żywności w krajach trzecich.

W ramach programów prostych, na promocję skierowaną na rynek wewnętrzny UE, Komisja chce wydać 20 mln euro. Mają być promowane programy dotyczące systemów jakości UE, takie jak oznaczenia geograficzne, znak graficzny produktów rolnych wysokiej jakości, specyficznych dla regionów najbardziej oddalonych; programy dot. produktów ekologicznych oraz programy podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej (m.in. bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność).

copa-cogeca, strategia od pola do stołu, jerzy wierzbicki, Stella Kyriakides

Strategia KE zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu

Copa-Cogeca domaga się natychmiastowego opracowania efektów wprowadzenia strategii "Od pola do stołu". Zdaniem organizacji skupiającej farmerów z całej UE, pomysły Brukseli zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Europy....

61 mln euro ma wynieść dofinansowanie prostych programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek krajów trzecich, takich jak m.in. Chiny, Japonia, Korea Płd., Płd.-Wsch. Azja, Azja Południowa, Kanada, USA, Meksyk.

Oddzielna pula środków (10 mln euro) jest na programy promujące produkty ekologiczne w dowolnym kraju lub krajach trzecich.

Programy wielonarodowe, skierowane zarówno na rynek wewnętrzny UE, jak i do krajów pozaunijnych, mają skupić się także na promowaniu systemów jakości UE (oznaczenia geograficzne, znak graficzny produktów rolnych wysokiej jakości) lub podkreślających wysokie standardy unijnej produkcji żywności.

Dofinansowanie mają szanse uzyskać ponadto programy promujące produkty ekologiczne; programy mające na celu zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego rolnictwa w UE i roli sektora rolno-spożywczego w realizacji działań na rzecz klimatu i środowiska; programy mające na celu zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw na rynku wewnętrznym w kontekście zrównoważonej i właściwej praktyki żywieniowej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj