Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6 procent

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-05-2016,11:25 Aktualizacja: 20-05-2016,11:53
A A A

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6 proc. w porównaniu z kwietniem ub.r., natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 14,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu o 6 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,4 proc.) i o 3,1 proc. niższa w porównaniu z marcem.

ubóstwo, ubóstwoskrajne, ubóstwo relatywne, gus

GUS: lekko spadł zasięg ubóstwa. Najgorzej na wsi

Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych za 2015 r. nie wskazują na radykalne zmiany ocen dotyczących zasięgu ubóstwa ekonomicznego, chociaż na ich podstawie można wnioskować o pewnym ograniczeniu rozmiarów tego zjawiska w...

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4 proc. wyższym w porównaniu z marcem.

W stosunku do kwietnia ub.r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 z 34 działów przemysłu m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych – o 22,1 proc., mebli – o 18,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,7 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,5 proc., wyrobów z metali – o 11,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, – o 11,3 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem 2015 roku, wystąpił m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 12,9 proc. (wobec wzrostu o 16,5 proc. przed rokiem), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,1 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,6 proc. oraz w produkcji napojów – o 3,2 proc.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu niższa o 14,8 proc. niż przed rokiem. Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa. Ale w porównaniu z marcem produkcja... poszła w górę we wszystkich działach.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu