GUS: lekko spadł zasięg ubóstwa. Najgorzej na wsi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-05-2016,14:00 Aktualizacja: 12-05-2016,16:37
A A A

Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych za 2015 r. nie wskazują na radykalne zmiany ocen dotyczących zasięgu ubóstwa ekonomicznego, chociaż na ich podstawie można wnioskować o pewnym ograniczeniu rozmiarów tego zjawiska w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek opracowanie na temat zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 roku. Wynika z niego, że w 2015 r. zaobserwowano niewielki spadek wartości wskaźnika ubóstwa skrajnego oraz wskaźnika ubóstwa relatywnego. W obu tych przypadkach spadek w odniesieniu do 2014 r. nie przekroczył punktu procentowego.

plan rozwoju polski, mateusz morawiecki, andrzej duda

Plan rozwoju Polski ma ograniczyć biedę

Poprawa życia Polaków, ograniczenie biedy to najważniejsze zadania do realizacji - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji sesji Narodowej Rady Rozwoju dotyczącej "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"....

"W 2015 r. ubóstwa skrajnego doświadczała co piętnasta osoba w Polsce, natomiast ubóstwa relatywnego prawie co szósta osoba (odpowiednio: ok. 7 proc. oraz ok. 16 proc. osób w gospodarstwach domowych). Wskaźnik ubóstwa ustawowego pozostał w latach 2014-2015 na tym samym poziomie, osiągając wartość ok. 12 proc." - podał urząd.

Dodał, że zmniejszenie zasięgu ubóstwa w Polsce w 2015 r. dotyczyło większości analizowanych grup ludności.

W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł (stopa ubóstwa skrajnego na poziomie ok. 18 proc.), w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury (ok. 23 proc.).

Urząd dodał, że bardziej niż przeciętnie narażeni na ubóstwo byli członkowie gospodarstw domowych rolników (ok. 15 proc.) oraz gospodarstw utrzymujących się głównie z rent (ok. 11 proc.).

"Najniższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem odnotowano natomiast w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem utrzymania jest praca na własny rachunek - w grupie tej zagrożona ubóstwem skrajnym była co trzydziesta trzecia osoba (ok. 3 proc.)" - czytamy w informacji urzędu.

GUS zaznaczył także, że biorąc pod uwagę typ gospodarstwa domowego, grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowiły rodziny wielodzietne. Zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był prawie trzykrotnie wyższy niż w miastach.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, głód, ubóstwo

FAO: programy socjalne lekarstwem na wyjście z biedy i głodu

Programy socjalne w 2013 roku uratowały około 150 milionów ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie - wynika z opublikowanego dorocznego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W dokumencie na...

"Różnica ta jest szczególnie wyraźna, gdy sytuację na wsi porównuje się z sytuacją w największych miastach (500 tys. lub więcej mieszkańców). W skrajnym ubóstwie żyło w 2015 r. roku prawie 4 proc. mieszkańców miast (od ok. 1 proc. w największych miastach, do ok. 5 proc. w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców). Na wsi odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł ponad 11 proc." - podaje GUS.  

GUS wyjaśnia zarazem, że zasięg ubóstwa (stopa ubóstwa) jest to odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego) był niższy od przyjętej granicy ubóstwa.

Ustawowa granica ubóstwa, określona jest jako kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.

Relatywna granica ubóstwa, ustalona jest na poziomie 50 proc. średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych (obliczonych na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych).

Poziom minimum egzystencji, przyjmowany jest jako granica ubóstwa skrajnego. Minimum egzystencji obliczane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Uwzględnia ono jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia.

GUS informuje, że w IV kwartale 2015 r. dla gospodarstwa 1-osobowego minimum egzystencji wyniosło 545 zł a granica ubóstwa relatywnego 734 zł.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu