Polska przystąpi do światowego funduszu rolnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-09-2019,11:25 Aktualizacja: 20-09-2019,13:48
A A A

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (MFRR) jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie wielonarodową instytucją finansową. Wszystko wskazuje, że przystąpi do niego Polska.

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego MFRR, sporządzonego w Rzymie 13 czerwca 1976 r. Taka droga prawna jest konieczna przed przystąpieniem do założonego w 1977 r. Funduszu z uwagi na jego międzynarodowy charakter.

Fundusz Promocji Roslin Oleistych, rzepak, pszczelarstwo, Ministerstwo Rolnictwa

Powstał Fundusz Promocji Roślin Oleistych

Utworzony został nowy fundusz promujący spożycie produktów oleistych i pszczelich. Fundusz Promocji Roślin Oleistych rozpocznie działalność po wyborze komisji zarządzającej. Nabór kandydatów zakończy się 16 sierpnia br. -...

Póki co pozytywnie przegłosowały ustawę połączone komisje rolnictwa oraz spraw zagranicznych. Na tym posiedzeniu Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych podkreślał, że głównym celem działalności Funduszu jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych oraz zwiększenie produkcji żywności w należących do Funduszu krajach rozwijających się przez udzielanie im wsparcia finansowego na preferencyjnych warunkach - bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, w których uczestniczą członkowie Funduszu.

- Fundusz zapewnia finansowanie przede wszystkim projektów i programów, które stymulują wzrost gospodarczy, zmniejszają nierówności, poprawiają warunki życia ubogich mieszkańców obszarów wiejskich - tłumaczył Szynkowski vel Sęk.

Jak zaznaczał, w skład systemu narodów zjednoczonych wchodzi 15 organizacji wyspecjalizowanych, spośród których Polska nie należy jedynie do Funduszu.

Rzeczpospolita jest członkiem dwóch z trzech organizacji systemu narodów zjednoczonych, zajmujących się kwestiami rolnictwa i obszarów wiejskich - ONZ do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO oraz Światowego Programu Żywnościowego WFP.

Fundusz Gwarancji Rolnych ma zapewnić pieniądze na inwestycje

Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych - pierwszy w Polsce instrument finansowy dla rolników i przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Udzielane przez fundusz gwarancje mają ułatwić dostęp do kredytów...

- Warto ponadto wskazać, że Polska jest jednym z zaledwie dwóch krajów członkowskich ONZ z największych 50 gospodarek świata, które nie są członkami Funduszu. Przyjmując z kolei inną perspektywę, można odnotować, że członkiem Funduszu nie jest jedynie 7 z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej - punktował wiceminister.

Przekonywał, iż członkostwo w Funduszu pozwoli nam kontynuować wzrost zaangażowania w sprawy o charakterze ponadnarodowym i wzmocnić siły oddziaływania na międzynarodową politykę w dziedzinie rozwoju - w szczególności rolnictwa.

Ma też umożliwi Polsce zwiększenie zaangażowania w międzynarodową współpracę w dziedzinie rolnictwa oraz promocję naszego wśród krajów systemu narodów zjednoczonych.

Co istotne, przystąpienie do Funduszu nie wiąże się z żadnymi obowiązkowymi wpłatami ani wkładami do jego budżetu. Takie wpłaty mają wyłącznie charakter dobrowolny.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj