Polska jest dużym graczem w branży tytoniowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-07-2020,13:50 Aktualizacja: 20-07-2020,13:55
A A A

Polska jest drugim największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. W 2019 r. w kraju wyprodukowano 213 mld sztuk papierosów, z czego 80 proc. trafiło na eksport.

Tak wynika z raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, którego eksperci przewidują, że taki poziom produkcji utrzyma się w najbliższych latach, co wynika z wysokich inwestycji branży i stabilnego eksportu.

pożary w gospodarstwach, suszarnie tytoniu, powiat kazimierski, gliniski

Suszarnie tytoniu w ogniu. Strażacy mieli mnóstwo pracy

Strażacy walczyli ostatnio z pożarami suszarni tytoniu. Do jednego zdarzenia doszło w miejscowości Gliniski (pow. augustowski, woj.podlaskie), zaś aż do trzech w powiecie kazimierskim (woj. świętokrzyskie). W pierwszym przypadku po przyjeździe...

Całkowita wartość eksportu wyrobów tytoniowych i nieprzetworzonego tytoniu w 2019 r. wyniosła 15,9 mld zł, co oznacza, że od 2010 r. wzrosła aż o 232 proc. Już teraz na każde 5 papierosów produkowanych w Polsce 4 są eksportowane. Ponad 93 proc. produkcji sektora trafia na rynki UE.

Szacowane przez CASE łączne dochody podatkowe budżetu państwa z tytułu produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych wyniosły w 2019 r. 28,7 mld zł.

Największą część stanowią dochody z tytułu podatku akcyzowego - około 21,7 mld zł.

Jak wskazuje Jan Hagemejer, współautor raportu "Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę", dyrektor ds. makroekonomii i handlu w CASE, przeprowadzone symulacje pokazują, że potencjalne zmiany w sektorze tytoniowym mogą mieć wpływ na całość gospodarki Polski.

Przykładowo - wzrost popytu zagranicznego na polskie wyroby tytoniowe o 10 proc. przynosi przyrost PKB o około 1,2 mld zł.

papierosy, tytoń, akcyza,  zakazu sprzedaży papierosów mentolowych, podatki

Podwyżka akcyzy negatywnie wpłynie na legalny rynek tytoniu

Jednorazowa podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe w wysokości 3 proc. miałaby negatywny wpływ na legalny rynek tych wyrobów, mogłaby grozić ponownym rozwojem szarej strefy - ostrzega Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego (KSPT)....

Zjawiskiem negatywnie oddziałującym na dochody podatkowe budżetu państwa jest szara strefa, czyli przemyt wyrobów nielegalnych, ich produkcja i obrót nimi. W ocenie CASE, w 2019 r. stanowiła 9,9 proc. wielkości legalnego rynku (3,31 mld zł wartości rynkowej) i odpowiadała za 2,65 mld zł utraconych wpływów budżetowych.

Badania wskazują na stopniowe ograniczanie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Ale według ekspertów CASE, na dalsze jej ograniczenie mogą mieć wpływ "racjonalność i przewidywalność polityki akcyzowej".

Według GUS, w 2017 r. tytoń był uprawiany w około 6,2 tys. gospodarstw rolnych, ze średnim areałem zasiewu na poziomie 2,09 ha. Jednocześnie w ponad 40 proc. z nich był uprawiany na powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Plantacje tytoniu są rozmieszczone w pięciu regionach: lubelsko-podkarpackim, świętokrzysko-małopolskim, kujawsko-pomorskim, mazurskim oraz dolnośląskim.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement