Połowa dróg gminnych to "żwirówki". Wymagają ogromnych nakładów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-04-2019,9:25 Aktualizacja: 16-04-2019,14:26
A A A

Drogi lokalne w Polsce nadal wymagają olbrzymich nakładów. Według ekspertów koszty modernizacji szos gminnych i powiatowych trzeba szacować na około 100 mld zł. I są to dosyć ostrożne wyliczenia.

Temat poruszono na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz komisji infrastruktury. Posłowie omawiali informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

kontrola ciągników rolniczych, ważenie ciągników, maszyny rolnicze, budowa dróg, dojazd do pól

Rolnicy czują się na drogach jak intruzi

Choć rolnicy są znaczącym płatnikiem zawartego w cenie paliwa tzw. podatku drogowego, na nowe, dobre drogi nie są wpuszczani, a te mniejsze i słabsze szosy nie są dostosowane do wymogów nowoczesnych maszyn. Tak można najkrócej...

Andrzej Aleksandrowicz, dyrektor poznańskiej Delegatury NIK podkreślał, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego, sieć dróg publicznych zarządzanych przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 roku obejmowała 371 tys. km dróg, czyli blisko 89 proc. długości tras publicznych w Polsce.

Z tego ponad 223 tys. km stanowiły odcinki o najbardziej pożądanych, tzw. ulepszonych rodzajach nawierzchni, na które składają się te bitumiczne, betonowe lub wykonane z kostki brukowej.

Sieć dróg powiatowych i gminnych stanowiły ponadto odcinki o nawierzchni brukowcowej i tłuczniowej oraz gruntowej.

- Systematyczne zaangażowanie środków publicznych, przeznaczanych na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, umożliwiło zmniejszenie odsetka dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni nieulepszonej i gruntowej z 49,8 proc. w 2001 roku do 39,9 proc. na koniec 2016 roku - wskazywał Aleksandrowicz.

drogi lokalne, budowa dróg, modernizacja dróg, Fundusz Dróg Samorządowych

Miliardy złotych pójdą na lokalne drogi

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło limity wydatków dla wszystkich województw w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który ma za zadanie dofinansować modernizacje i budowy dróg lokalnych realizowane przez...

Rozwój lokalnej sieci drogowej został odnotowany w rankingach Światowego Forum Ekonomicznego. W kategorii oceny jakości dróg Polska przeskoczyła z 122. na 72. miejsce, czyli do środka stawki.

- W tak krótkim okresie nastąpił bardzo istotny, można powiedzieć, że rekordowy w skali świata wzrost jakości dróg w naszym kraju - oceniał szef poznańskiej delegatury NIK.

Potrzeby wciąż są jednak ogromne. Przede wszystkim nadal wysoki jest u nas odsetek dróg lokalnych o nawierzchni gruntowej.

- Jest to 8,2 proc. w przypadku dróg powiatowych oraz aż 46 proc. gminnych. A więc blisko połowa tras to drogi o najniższych standardach. Świadczy to, szczególnie w przypadku gmin, o dużych potrzebach inwestycyjnych w obszarze rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej - przyznawał Aleksandrowicz.

Nie ukrywał, że nie jest oszacowana wielkość nakładów inwestycyjnych koniecznych do wyremontowania wszystkich dróg samorządowych w Polsce. Takich wyliczeń nie da się racjonalnie przeprowadzić, a poza tym byłyby niezwykle drogie.

- Biorąc pod uwagę, że koszty byłyby bardzo wysokie, nie czyni się tego. Natomiast w opinii wielu ekspertów w zakresie drogownictwa koszty modernizacji dróg gminnych i powiatowych w Polsce są szacowane na około 100 mld zł. Są to dosyć ostrożne szacunki. Na pewno przez wiele lat samorządy będą generowały w tym zakresie wiele potrzeb - podsumował przedstawiciel NIK.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement