Plan Strategiczny kładzie nacisk na ochronę środowiska i dobrostan zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-10-2022,13:00 Aktualizacja: 05-10-2022,13:01
A A A

W Planie Strategicznym na lata 2023-2027 dla Wspólnej Polityki Rolnej kładzie się duży nacisk na aspekty klimatyczno-środowiskowe oraz na dobrostan zwierząt - mówił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa.

Przypomniał, że Komisja Europejska 31 sierpnia zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

KPS dla WPR 20223-2027, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski, dopłaty bezpośrednie

KE zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa poinformował, że KE zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośredni....

Wicepremier zaznaczył, że dokument został opracowany w 2021 r. i przekazany do KE grudniu ub.r. Komisja przekazała uwagi co do polskiego Planu, niektóre zapisy zostały zmienione. Największe zmiany dotyczą wprowadzenie ekoschematu - rolnictwo węglowe oraz na podwojeniu środków na dobrostan zwierząt.

Jak mówił, zmienione zostało także podejście do programu dobrostan zwierząt, nie będzie to finansowanie pojedynczych działań, ale działania, które będą oddzielnie punktowane. Im więcej działań, tym większe płatności.

Kowalczyk dodał, że to działanie obejmuje wsparcie inwestycji poprawiających dobrostan bydła i świń, m.in. poprzez poprawę warunków cyrkulacji powietrza w budynkach inwentarskich, zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50 proc., dostęp do wybiegu, późniejsze odsadzenie młodych od matki, utrzymanie świń w cyklu zamkniętym.

W Planie Strategicznym WPR 2023-2027 zaproponowano szereg dobrowolnych działań (zarówno w I jak i II filarze WPR) pozwalających na wprowadzenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

ekoschemat "Rolnictwo węglowe" , KRIR, praktyai "Zróżnicowana struktura upraw"

KRIR: ekoschemat "Rolnictwo węglowe" do zmiany

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa o zmianę warunków dostępu do ekoschematu "Rolnictwo węglowe" w ramach praktyki "Zróżnicowana struktura upraw". Planowane...

- Będą w nim kontynuowane rozwiązania wspierające dochody rolników m.in.: uproszczony system płatności bezpośrednich, płatność redystrybucyjna (dodatkowa), płatności związane z produkcją, czy też wsparcie dla młodych rolników. Utrzymane zostały dopłaty dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi - wyliczał szef resortu rolnictwa.

Polityk zauważył, że dotychczasowe programy rolno-środowiskowe zostały zamienione na ekoschemty. Do Planu został wprowadzony nowy ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, który obejmuje m.in.: płodozmian, stosowanie płynnych nawozów naturalnych, uproszczone systemy uprawy, wymieszanie słomy z glebą.

Pozostałe ekoschematy obszarowe, które będą realizowane to: obszary z roślinami miododajnymi; prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin; biologiczna ochrona upraw; retencjonowanie wody.

Ekoschemat rolnictwo węglowe ma podobny sposób finansowania jak dobrostan zwierząt tj. punktowanie poszczególnych działań. Za każdy punkt - to dopłata 100 zł/ha: na przykład ekstensywne użytkowanie obszarów zielonych z obsadą zwierząt - 5 pkt,. międzyplony ozime - 5 pkt, czy zróżnicowana struktura upraw - 3 pkt.

Wsparcie w ramach Planu Strategicznego WPR będzie realizowane ze środków pochodzących z UE: 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR, 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych, które stanowią element współfinansowania II filaru WPR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu