KE zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-08-2022,14:50 Aktualizacja: 31-08-2022,15:07
A A A

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa poinformował, że KE zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośredni.

"Mamy to! Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027" - podał na Twitterze wicepremier. Podziękował "wszystkim zaangażowanym w pracę nad Planem i konsultacje". "Dziękuję @jwojc" - napisał.

wprowadzania do obrotu produktów rolnych, Krajowy Plan Odbudowy, wsparcie dla rolnictwa

Jest projekt warunków wsparcia rolników z KPO

Stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia rolników na tworzenie miejsc do przetwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów rolnych - wynika z opublikowanego projektu...

Pod koniec stycznia Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa informował, że polski plan strategiczny mógłby być w czerwcu zatwierdzony przez Komisję Europejską. KPS dla WPR jest dokumentem, który przygotowuje i konsultuje z Komisją każde państwo członkowskie.

Polski projekt planu został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

Dokument jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

Plan ma wspierać zrównoważony rozwój gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan ma sprzyjać też produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie