Paliwowy gigant zwiększa zyski

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
20-10-2016,10:45 Aktualizacja: 20-10-2016,10:53
A A A

Zysk netto grupy PKN Orlen za 3 kw. 2016 r wyniósł ponad 1 mld 569 mln zł, czyli o 0,7 mld zł więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Zysk netto grupy płockiego koncernu za 9 miesięcy 2016 r. to 3 mld 697 mln zł, czyli o 0,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Zadłużenie netto grupy PKN Orlen na koniec września 2016 r. wyniosło 4 mld 953 mln zł i było niższe o 1 mld 857 mln zł w porównaniu z końcem 2015 r. - poinformowała w czwartek spółka.

Orlen, ropa naftowa, handel ropą naftową, ropa z Iranu, Iran, import ropy

Ropa z Iranu popłynie do Polski? Orlen już gotowy

PKN Orlen w ramach dywersyfikacji dostaw ropy naftowej jest gotowy na przyjęcie dla swych rafinerii surowca z Iranu, ale na razie decyzja w tej sprawie nie zapadła, gdyż konieczne jest m.in. dopracowanie kwestii operacyjnych i związanych z...
Jak podał PKN Orlen, w 3 kw. 2016 r. odnotowano w grupie tej spółki wynik EBITDA LIFO na poziomie 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 200 mln zł liczone rok do roku.

Według płockiego koncernu, na osiągnięcie tego rezultatu złożyły się m.in.: rekordowy wynik segmentu detalicznego, osłabienie kursu złotówki wobec walut obcych, a także uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru krakingu parowego, jaki miał miejsce w 2015 r. w czeskich zakładach Chempark Zaluzi w Litvinowie, należących do Unipetrolu.

"Wynik ten był ograniczony przede wszystkim przez spadek marży downstream oraz wpływ postojów remontowych" - zaznaczyła spółka.

Jak podkreślił PKN Orlen, w 3 kw. 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest płocki koncern, a więc także w Niemczech, w Czechach i na Litwie, "odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego, a także, z wyjątkiem rynku niemieckiego, benzyny". Spółka podała, że w 3 kw. 2016 r. łączny wzrost wolumenów sprzedaży wzrósł tam o 1 proc.

produkcja biopaliw z glonów, pkn orlen, Odnawialne Źródła Energii

W PKN Orlen będą badać glony jako biokomponenty

W zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiona stacja doświadczalna, gdzie z wykorzystaniem dwutlenku węgla i wody poprodukcyjnej hodowane będą glony, służące do produkcji wyższej generacji...
Do kluczowych wydarzeń w 3 kw. 2016 r. PKN Orlen zaliczył rozpoczęcie realizacji instalacji metatezy w zakładzie głównym spółki Płocku, a także podpisanie kontraktu gazowego z PGNiG, który zapewni płockiemu koncernowi dostęp do tego surowca w ciągu najbliższych 5 lat.

W sierpniu PKN Orlen podpisał z Elektrobudową umowę na projektowanie i wykonanie instalacji metatezy, która zwiększy w płockim koncernie możliwości produkcyjne propylenu o jakości polimerowej o 100 tys. ton rocznie. Szacunkowa wartość netto kontraktu to ok. 250 mln zł. Uruchomienie instalacji planowane jest w drugiej połowie 2018 r.

Zgodnie z zawartym miesiąc temu kontraktem do września 2021 r. PGNiG będzie strategicznym dostawcą paliwa gazowego dla krajowych podmiotów grupy kapitałowej PKN Orlen. Szacowana wartość umowy, może wynieść ponad 7 mld zł.

"Stabilny wynik koncernu to zasługa przede wszystkim naszej konsekwencji w umacnianiu przewag konkurencyjnych. Z jednej strony nie zapominamy bowiem o realizacji strategicznych z punktu widzenia rozwoju produkcji inwestycji, jak instalacja Metatezy. Z drugiej strony dbamy o bezpieczeństwo dostaw surowców, niezbędnych do funkcjonowania naszych zakładów produkcyjnych w Europie" - powiedział cytowany w komunikacie PKN Orlen prezes tej spółki Wojciech Jasiński.

Orlen, OZE, stacja paliw, energia, prąd, inwestycje, fotowoltaika

Orlen stawia na OZE. Moduły fotowoltaiczne na stacjach

PKN Orlen pilotażowo montuje moduły fotowoltaiczne na jedenastu wybranych stacjach paliw w Polsce. Spółka podkreśla, że energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasili część potrzeb własnych stacji generując zarówno efekt...
PKN Orlen podkreślił, że w 3 kw. 2016 r. utrzymano tam "stabilne fundamenty finansowe", redukując poziom zadłużenia netto m.in. w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 2,1 mld zł, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne 1,1 mld zł oraz wypłaconą dywidendę 0,9 mld zł.

Utrzymano także bezpieczny poziom dźwigni finansowej wynoszący 18,3 proc. Jak podała spółka, średni termin zapadalności źródeł finansowania to 4 kw. 2020 r.

"Niezmiennie udaje nam się utrzymać silną pozycję finansową pomimo coraz bardziej wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie nie zapominamy o strategicznych zobowiązaniach wobec akcjonariuszy koncernu konsekwentnie realizując politykę dywidendową" - oświadczył wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

Jednocześnie zauważył, że miniony kwartał przyniósł "optymistyczne prognozy w zakresie sprzedaży, wiązane z regulacjami dotyczącymi ograniczenia tzw. szarej strefy". "Liczymy zatem na dalszą, skuteczną egzekucję wprowadzonych przepisów" - dodał.

Ursus i Orlen Oil łączą siły marketingowo-handlowe

Lubelska fabryka ciągników Ursus podpisała porozumienie z firmą Orlen Oil, które ma na celu wzajemne promowanie marek oraz wsparcie sprzedaży. Obie polskie firmy stawiają na rozwój wsparty prowadzeniem wspólnych akcji...
PKN Orlen zaznaczył, że w 3 kw. 2016 r. rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 619 mln zł, co oznacza wzrost o 80 mln zł liczone rok do roku, osiągnął segment detaliczny. Według spółki, było to możliwe m.in. dzięki wyższym marżom paliwowym na rynku polskim i niemieckim oraz marżom pozapaliwowym na wszystkich rynkach.

W tym czasie płocki koncern odnotował łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, w tym głównie w Polsce o 6 proc. i w Czechach o 11 proc. przy jednoczesnym, jak podkreśliła spółka, wzroście udziałów na tych rynkach.

PKN Orlen poinformował, że w 3 kw. 2016 r. Koncern "konsekwentnie realizował założenia strategiczne dla obszaru wydobycia". W Kanadzie kontynuowano m.in. prace budowlano-montażowe instalacji wydobywczej w rejonie Ferrier.

W Polsce przeprowadzono m.in. testy produkcyjne otworu na obszarze projektu Bieszczady, a także rozpoczęto wiercenie otworu poszukiwawczego i zakończono prace budowlano-montażowe dla uruchomiania produkcji z wcześniej wykonanego otworu na obszarze projektu Płotki. Pozyskano też nową koncesję - Skołyszyn na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów w Karpatach.

PKN Orlen podał, że średnie wydobycie z aktywów tej spółki wynosi 14,2 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę). Spółka informowała wcześniej, że jej własne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) na koniec I kw. 2016 r. wynosiły tam ok. 97 mln boe, w tym w Polsce ok. 8 mln boe - gaz, a w Kanadzie ok. 89 mln boe - ropa i gaz.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj