Nie każde doświadczalnictwo to PDO. Organizacja reaguje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-03-2020,14:25 Aktualizacja: 19-03-2020,14:41
A A A

Krajowy Zespół Koordynacyjny Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (KZK PDO) zwraca uwagę na szerząca się w kraju praktykę utożsamiania rozmaitej działalności doświadczalnej z funkcjonującym od ponad 20 lat krajowym systemem PDO.

Zespół w wydanym stanowisku przywołuje art. 27 ustawy o nasiennictwie, gdzie zostały wyraźnie określone założenia organizacyjne oraz procedury prac doświadczalnych w ramach PDO.

studenci, Stanisław Samborski, pole, ciągnik

100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW

Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 20-22 maja 2020 r. organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową "100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w...

"Niestety, w praktyce często obserwuje się, że inne rodzaje działalności doświadczalno-promocyjnej w województwach określane są także jako PDO. Zjawisko to jest coraz bardziej powszechne i dotyczy różnych typów doświadczeń usługowych, najczęściej o charakterze komercyjnym. Działalność taka nie ma znamion doświadczalnictwa odmianowego, przewidzianego dla PDO. Są to najczęściej promocyjne eksperymenty odmianowe i agrotechniczne, bądź też z zakresu testowania różnych środków chemicznej ochrony roślin" - czytamy w stanowisku KZK PDO.

Jak w nim wyjaśniono, założenia, procedury realizacji oficjalnego sytemu PDO oraz rekomendacji odmian, znajdują się na stronach internetowych partnerów ustawowych odpowiedzialnych za realizację PDO w kraju, tj. COBORU, urzędów marszałkowskich i izb rolniczych.

Zarówno PDO, jak i rekomendacja odmian dotyczą zaś ściśle zdefiniowanego doświadczalnictwa odmianowego, w celu tworzenia i publikacji List Odmian Zalecanych (LOZ) w danym województwie.

W poszczególnych regionach funkcjonują Wojewódzkie Zespoły PDO (WZ PDO), decydujące o rodzaju i zakresie prac doświadczalnych w ramach tego doświadczalnictwa. I to w tych gremiach corocznie określane są rodzaje i zakresy porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego na danym terenie.

"Reasumując, wszelkie inne doświadczalnictwo rolnicze prowadzone przez różne podmioty, niebędące przedmiotem ustaleń na posiedzeniach WZ PDO, w tym zwłaszcza doświadczenia agrotechniczne, chemiczne i promocyjne podmiotów, nie powinno być uznawane jako działalność PDO" - wskazuje KZK PDO.

I apeluje do osób i instytucji związanych z PDO, by m.in. na imprezach rolniczych nie dopuszczać do utożsamiania wszystkich "form aktywności doświadczalno-promocyjnej" z systemem krajowym PDO.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement