MRiRW: nie ma obowiązku powiadamiania rolnika o kontroli

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-12-2021,18:20 Aktualizacja: 21-12-2021,18:24
A A A

Nie planujemy modyfikacji zasad powiadamiania rolnika o kontrolach. Takie podejście wynika z aktów prawnych i  doświadczeń ARiMR w przebiegu realizacji procesu kontroli - wskazuje ministerstwo rolnictwa.

To podsumowanie odpowiedzi, jakiej resort udzielił na wniosek samorządu rolniczego o wprowadzenie obowiązku informowania rolników przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o planowanej kontroli w gospodarstwie z takim wyprzedzeniem, by gospodarz mógł zawsze uczestniczyć w czynnościach.

kontrola, inspektorzy, wiorin

Inspekcja u rolników. Kontrolom podlegają też kontrolerzy

Inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa sprawdzają u rolników m.in. sprzęt do stosowania pestycydów. Kontrolują też zewnętrznych diagnostów przeprowadzających badania sprawności technicznej opryskiwaczy. Przedstawiciele...

MRiRW zaznacza, że zasady powiadamiania rolnika o kontroli oraz termin, w którym możliwe jest powiadomienie wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa UE, zgodnie z którymi kontrole na miejscu mogą zostać zapowiedziane pod warunkiem, że nie koliduje to z ich celem lub skutecznością. Trzeba to zrobić z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do niezbędnego minimum i nie przekroczyć 14 dni.

"Jednakże w przypadku kontroli na miejscu odnoszących się do wniosków o przyznanie pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich lub wniosków o płatność w ramach środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęca, zapowiedzenie nie przekracza 48 godzin, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. Ponadto, jeżeli prawodawstwo stosowane do aktów i norm dotyczących zasady wzajemnej zgodności wymaga, aby kontrole na miejscu miały niezapowiedziany charakter, wymienione zasady mają również zastosowanie w przypadku kontroli na miejscu przeprowadzanych pod kątem przestrzegania zasad wzajemnej zgodności. Z ww. przepisów wynika, że kontrole na miejscu mogą zostać zapowiedziane, jeżeli nie zagraża to ich celowi i skuteczności, a w odniesieniu do  kontroli dotyczących produkcji zwierzęcej termin ten nie może przekraczać 48 godzin" - wyjaśniają urzędnicy.

płatności bezpośrednie, wypłata zaliczek, arimr, wsaprcie dla rolnictwa

Zaliczki na dopłaty dla wszystkich? Kontrolowani rolnicy bez większych szans

Resort rolnictwa przekazał, że postulat Polski dotyczący możliwości wypłaty płatności bezpośrednich przed zakończeniem kontroli na miejscu nie został uwzględniony w przepisach unijnych. Wyjaśnienia ministerstwa dotyczą wystąpienia rolniczego...

Jak zastrzegają, w przypadku kontroli realizowanych przez ARiMR, powiadamianie uzależnione jest od jej rodzaju i zakresu oraz od faktu, czy nie zagraża jej celowi. Tym samym rolnik jest powiadamiany wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia czynności.

Dotyczy to m.in. kontroli, które wymagają weryfikacji prowadzonej przez rolnika dokumentacji, posiadania maszyn, itp. (np. kontrole w zakresie działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, działań o charakterze inwestycyjnym i premiowym, kontrole wzajemnej zgodności).

"Pracownicy Agencji starają się uwzględniać charakter i sezonowość pracy rolnika. Informując rolnika o planowanym terminie kontroli, często biorą pod uwagę prośby dotyczące dostosowania terminu rozpoczęcia czynności kontrolnych do możliwości rolnika, o ile jest to zgodne z przepisami prawa. Ponadto rolnik informowany jest o możliwości pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych" - wskazuje resort.

I tłumaczy, że w przypadku kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, rolnik może być powiadomiony o jedynie w sytuacji, gdy nie zagraża to jej celowi. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności gospodarza także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli.

Jeśli chodzi  kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni, ograniczają się zasadniczo jedynie do ustaleń w zakresie powierzchni działek rolnych i weryfikacji grup upraw/uprawy prowadzonej na działce. W większości przypadków podczas takiej kontroli nie ma konieczności wizyty w gospodarstwie.

"Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż nie ma obowiązku informowania rolnika o planowanym terminie kontroli w jego gospodarstwie. Rolnik może być powiadomiony o kontroli jedynie w sytuacji, gdy nie zagraża to celowi kontroli, a jego nieobecność podczas kontroli, nawet w sytuacji, gdy został on powiadomiony o kontroli, nie ma wpływu na realizację czynności kontrolnych i ważności wyników kontroli" - przekazuje ministerstwo.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu