Marnowanie żywności pod lupą. Inspekcja podała wyniki kontroli

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-02-2023,10:35 Aktualizacja: 14-02-2023,8:53
A A A

Nie brakowało nieprawidłowości wykrytych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach przeprowadzonych w 2022 roku kilkuset kontroli sprzedawców dotyczących marnowania żywności.

Działania IOŚ w tym kontekście mają być odpowiedzią na przepisy wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zjawisko jest problemem ekonomicznym i środowiskowym. Przepisy ustawy określają m.in. zasady postępowania z żywnością i obowiązki nakładane na sprzedawców w celu przeciwdziałania jej marnowaniu.

Krajowa Rada Drobiarska, Rafał Romanowski, jakość polskiej żywności

Wysoka jakość żywności nie wszystkim odpowiada. Trzeba walczyć z fake newsami

Polskie rolnictwo i sektor przetwórczy są najnowocześniejsze w Europie - podkreślił Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa podczas debaty o przeciwdziałaniu dezinformacji o polskiej żywności. Dodał, że przeciwstawianie się fake newsom, to...

Pod lupą inspektorów

Inspekcja przypomina, że zgodnie z przepisami sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m kw., w której przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50 proc. przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów, zobowiązany jest do zawarcia umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności lub wpłaty na rachunek bankowy organizacji pozarządowej opłaty za jej marnowanie.

Obowiązkiem sprzedawcy (wspólnie z organizacją, z którą zawarł umowę) jest również prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością. Kontrolowane przez Inspekcję są zarówno wytypowane podmioty sprzedające żywności, jak i wspomniane organizacje związane z nimi umowami.

Wiele naruszeń prawa

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w 2022 r. przeprowadzili 234 takie kontrole. Z tego 206 dotyczyło sprzedawców żywności, a reszta organizacji pozarządowych.
żywność, magazyn, eksport żywności

Ponad 46 mld euro z eksportu żywności

43,6 mld euro (204 mld zł) uzyskali polscy przedsiębiorcy z eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie 11 miesięcy ub.r., co oznacza wzrost o 27 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2021 r. - poinformował Krajowy Ośrodek...

"W nieco ponad połowie przypadków (118) wykryto naruszenia. Najwięcej nieprawidłowości (74) związanych było z opłatą za marnowanie żywności. Sprzedawcy nie wnosili opłat, robili to nieterminowo lub w niepełnej wysokości. Zdarzało się również, że nieprawidłowo ustalali kwotę opłaty albo masę marnowanej żywności. W 61 przypadkach naruszenia były związane ze sprawozdaniami składanymi przez sprzedawców żywności i dotyczyły ilości zmarnowanej żywności oraz opłaty za zmarnowaną żywność do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 14 spraw dotyczyło sprawozdań organizacji pozarządowych w zakresie ilości otrzymanej żywności i sposobu jej zagospodarowania" - wylicza IOŚ.

Jej przedstawiciele sprawdzali także przestrzeganie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych w jednostce handlu w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością. W tym zakresie były 34 przypadki nieprawidłowości, np. brak umowy z organizacją pozarządową, nieterminowe jej zawarcie lub nieumieszczenie w umowie wymaganych ustawą postanowień.

30 sprzedawców nie dopełniło ponadto obowiązku zamieszczenia informacji o wysokości należnej opłaty lub wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym w sprawozdaniu finansowym oraz na stronie internetowej.

Zarządzenia i grzywny

"W wyniku przeprowadzonych kontroli wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska podjęli szereg działań pokontrolnych: wydali 94 zarządzenia pokontrolne, udzielili 4 pouczeń, skierowali 5 wniosków do sądu o ukaranie, sporządzili 10 wystąpień do innych organów, 1 wystąpienie do kontrolowanego podmiotu, a także wydali 5 decyzji odstępujących od wymierzenia kary pieniężnej, 13 decyzji administracyjnych wymierzających kary pieniężne na kwotę 26 500 zł oraz nałożyli 2 grzywny na kwotę 800 zł" - wylicza Inspekcja.

Przypomina także, że według szacunków Polacy marnują prawie 5 mln ton żywności rocznie, z czego aż 60 proc. trafia do kosza ze stołów w naszych domach. I zachęca, by np. ograniczyć marnowanie jedzenia, korzystając z tzw. jadłodzielni.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu