Lokalne Grupy Działania na Opolszczyźnie dostaną wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-06-2015,14:40 Aktualizacja: 29-06-2015,14:57
A A A

Od 13 do 27 lipca potrwa nabór wniosków o przyznanie tzw. wsparcia przygotowawczego dla Lokalnych Grup Działania (LGD). Wsparcie ma umożliwić ich funkcjonowanie do marca 2016, gdy grupy i ich strategie będą ponownie zatwierdzane. Obecnie w opolskim jest ich 12.

LGD to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego na obszarach wiejskich, w którym uczestniczą zarówno przedsiębiorcy, jak i np. stowarzyszenia czy samorządy. Korzystają z pieniędzy unijnych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Z końcem czerwca wygasa jednak okres ich finansowania z lat 2007-2013.

By umożliwić im funkcjonowanie do marca 2016 roku - gdy mają być wybrane i zatwierdzone nowe LGD i ich lokalne strategie rozwoju na kolejny okres unijnego programowania - opolski urząd marszałkowski ogłosił konkurs na tzw. wsparcie przygotowawcze w ramach unijnego programu Leader. Antoni Konopka, wicemarszałek województwa podał, że wnioski będzie można składać między 13 a 27 lipca.

leader_mat.prasowe

Lokalne Grupy Działania powinny przejść zmiany

W Małopolsce działa 39 Lokalnych Grup Działania. To one rozdzielają pieniądze pochodzące z osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teraz stoją przed nowym unijnym rozdaniem. „Leader w Małopolsce – stymulowanie...

Wysokość wsparcia pomocniczego dla konkretnej LGD zależeć będzie od liczby mieszkańców terenu, który obejmuje dana grupa i wyniesie od 110 do 154 tys. zł. Pieniądze unijne na ten cel pochodzić będą już z puli dostępnej w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Konopka podał, że do 2020 roku w ramach programu Leader dedykowanemu LGD będzie dostępnych ok. 23 mln euro. Pieniądze te mają być przeznaczone np. na zakładanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstw, niekomercyjną infrastrukturę turystyczną czy finansowanie projektów, dotyczących zachowania dziedzictwa lokalnego.

W rozpoczynającej się właśnie perspektywie unijnej zatwierdzane na nowo LGD będą musiały spełnić kilka warunków, m.in. działać na obszarze spójnym terytorialnie, na którym mieszka od 30 do 150 tysięcy mieszkańców (w minionych latach było to od 10 do 150 tys. mieszkańców).

Konopka podał, że ze wstępnego rozeznania wynika, iż dwie z istniejących obecnie na Opolszczyźnie LGD najprawdopodobniej nie spełnią kryterium minimalnej liczby mieszkańców na ich terenie.

Wicemarszałek wyjaśnił, że z ponad 23 mln euro przeznaczonych na działania w ramach programu Leader co najmniej połowa będzie musiała być przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy. Przyznał, że w minionych latach działanie to "szło opornie" i z zarezerwowanych na ten cel 20 mln zł wykorzystano tylko połowę. Resztę przesunięto na inne działania.

Tomasz Karaczyn, dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyjaśniał PAP, że powodem niewykorzystania w ub. latach pełnej puli dostępnych w LGD pieniędzy na tworzenie miejsc pracy wynikało m.in. z dość skomplikowanych procedur ubiegania się o te środki.

Poza tym trzeba też było najpierw zainwestować swoje pieniądze, a potem możliwa była ich refundacja. - Według założeń w obecnej perspektywie część pieniędzy dalej będzie przyznawana na zasadzie refundacją, ale część będzie zaliczkowana - zapowiedział.

Prezes Stowarzyszenia LGD Kraina św. Anny Ewa Maria Piłat powiedziała PAP, że "póki co brzmi groźnie, że aż 50 proc. środków z programu Leader ma iść na wsparcie przedsiębiorczości".

- Wiemy, jak ciężko wydawało się te pieniądze w poprzednim okresie, dlatego że były bardzo uciążliwe kryteria dostępu i weryfikacji tych wniosków – powiedziała. Dodała, że z przeprowadzonych badań wynika, iż trwało to nawet do 1,5 roku, zanim środki zostały wypłacone. - To spowodowało, że część beneficjentów rezygnowała z realizacji wniosków.  

Ogółem woj. opolskie w ramach PROW na lata 2014-2020 będzie dysponować kwotą ponad 50 mln euro.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu