Łąki w rolnośrodowiskowych programach. Nie ma zgody na wypas

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-09-2015,8:05 Aktualizacja: 17-09-2015,8:53
A A A

Lubuscy hodowcy bydła chcieli - w związku z suszą i brakiem pokarmu - wypasać zwierzęta na łąkach objętych programami rolnośrodowiskowymi. Ministerstwo rolnictwa nie zgodziło się jednak na takie rozwiązanie.

Osoby, które zdecydowały się na realizowanie programu rolnośrodowiskowego w ramach Pakietu 4. "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000" oraz Pakietu 5. "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000" nie mogą rolniczo wykorzystywać lub ponownie wykaszać łąk. To oznaczałoby bowiem utratę dotacji.

Biebrzański Park Narodowy, koszenie łąk, Małgorzata Górska

Z powodu suszy można kosić łąki w Biebrzańskim Parku Narodowym

Z powodu suszy, która skutkuje brakiem paszy dla bydła, rolnicy mogą odpłatnie kosić łąki i zbierać paszę w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na takie cele skoszono już ok. 50 ha łąk - poinformowała Małgorzata Górska, wicedyrektor...

W obecnej, bardzo trudnej sytuacji (niskie ceny mleka w skupie i wspomniana susza) umożliwienie wypasu zwierząt na wspomnianych terenach bardzo by pomogło hodowcom. Z prośbą o zgodę na wdrożenie tego rozwiązania do ministerstwa rolnictwa wystąpiła Lubuska Izba Rolnicza.

Resort wykluczył jednak taką możliwość. Jak napisał wiceminister Tadeusz Nalewajk, "celem pakietów 4 i 5 jest poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi".

Jednym z wymogów określonych w pakietach jest pozostawienie powierzchni nieskoszonych, które stanowią azyl dla ptaków. Zmiana sposobu użytkowania tych działek "zaproponowana przez LIR byłaby niezgodna z podstawowymi wymogami tych pakietów" - podkreślił polityk. A to spowodowałoby zmniejszenie płatności rolnośrodowiskowej (wraz z sankcjami wstecznymi).

"Ponadto, zmiana sposobu użytkowania zagrażałaby siedliskom ptaków i cennym siedliskom przyrodniczym, które są właściwym przedmiotem ochrony tych pakietów, a więc cele programu rolnośrodowiskowego nie byłyby realizowane" - napisał na koniec wiceminister Nalewajk.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement