KRUS ogłosił dwa konkursy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Płocki | krzysztof.plocki@rpt.pl
05-03-2018,15:15 Aktualizacja: 05-03-2018,15:06
A A A
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, a uczniów szkół podstawowych do nadsyłania prac w ramach VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci.
 
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest od 2003 r. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 r. jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat honorowy nad XVI edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w roku 100-stulecia odzyskania niepodległości 1918-2018, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
 
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Ich właściciele mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych oraz zdobycia cennych nagród. Podczas audytów sprawdza się, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący KRUS, ARiMR, PIP, ODR, OSP i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. Zgłoszenie udziału w tegorocznym konkursie upływa 31 marca 2018 r. Z kolei wizytacja gospodarstw, które trafią do finału, odbędzie się od 9 do 27 lipca 2018 r. Pełnych informacji udzielają pracownicy placówek terenowych lub oddziałów regionalnych KRUS.
 
W styczniu 2018 r. Adam Wojciech Sekściński, prezes KRUS, uruchomił również ósmą edycję konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest promowanie wśród uczniów podstawówek z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Ponadto dowiadują się one o czynnościach szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez KRUS, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące. Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS. Termin nadsyłania prac konkursowych do oddziałów regionalnych Kasy upływa 6 kwietnia 2018 r. Nad wspomnianymi konkursami patronat medialny objęła redakcja RPT.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu