KRUS apeluje: rolniku, zrób to bezzwłocznie!

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-01-2022,15:00 Aktualizacja: 03-01-2022,15:02
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina gospodarzom o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej.

O takim zdarzeniu poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wypadku.

KRUS, zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne od rent i emerytur

KRUS o zmianach od nowego roku. Uważaj, by uniknąć niedopłaty!

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego - przypomina Kasa Rolniczego...

Reguluje to art. 45 ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibach jednostek KRUS, telefonicznie, pocztą tradycyjną, a także elektroniczną oraz poprzez platformę ePUAP.

"Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, w dobie pandemii koronawirusa i rosnącej liczby zachorowań i zgonów na COVID-19, zachęcamy do korzystania z form niewymagających kontaktu z innymi ludźmi" - uczula Kasa.

Ze zgłoszeniem wypadku nie należy czekać do zakończenia leczenia skutków nieszczęśliwego zdarzenia. Niedopełnienie przez poszkodowanego obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ocenia się bowiem przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania.

Zgłaszający wypadek powinni ponadto w szczególności:

  • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem
  • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane
  • wskazać ewentualnych świadków wypadku
  • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia
  • udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Szczegółowo z informacjami  dotyczącymi zgłaszania wypadków można zapoznać się tutaj.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!