KRUS o zmianach od nowego roku. Uważaj, by uniknąć niedopłaty!

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-12-2021,11:15 Aktualizacja: 29-12-2021,11:27
A A A

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego - przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Od nowego roku w górę idą: kwota wolna od podatku - do 30 000 zł, roczna kwota zmniejszająca podatek - do 5 100 zł (425 zł miesięcznie), pierwszy próg podatkowy - do 120 000 zł.

Aleksandra Hadzik, KRUS, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski

KRUS ma już 30 lat. Cieszy się zaufaniem rolników

Na konferencji z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa powiedział, że KRUS cieszy się ogromnym zaufaniem rolników. Prezydent Andrzej Duda, jako honorowy patron spotkania wskazał w...

W związku z tym zaliczka na podatek dochodowy od emerytur, rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych do 2 500 zł miesięcznie wyniesie 0 zł.

"Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosiła 9 proc. wysokości świadczenia, z tym, że w całości zostanie potrącona z kwoty brutto świadczenia (nie będzie, jak dotychczas, odliczana w części równej 7,75 proc. od zaliczki na podatek dochodowy). W przypadkach, w których kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekroczy kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r., obniżona zostanie do kwoty zaliczki" - precyzuje Kasa.

Jak dodaje, od 1 stycznia 2022 r. świadczenie niezrealizowane po zmarłym emerycie/renciście może zostać wypłacone w kwocie brutto (bez pomniejszenia o kwotę zaliczki na podatek dochodowy), jeżeli osoba uprawniona złoży oświadczenie, że jej roczne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 30 000 zł.

emerytury i renty rolnicze, zus, krus, gus

Świadczenia z KRUS. O ile mniej dostają rolnicy-emeryci od innych?

Główny Urząd Statystyczny podsumował 2020 rok w zakresie rent i emerytur. Przeciętna miesięczna emerytura z KRUS to niecałe 1400 zł, czyli grubo ponad 1000 zł mniej niż z pozarolniczego systemu ubezpieczeń. Według wyliczeń Urzędu, łączna...

"Inaczej niż dotychczas, osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą mogły występować o zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek, w związku z zamiarem wspólnego rozliczenia dochodów (osoby te będą mogły odliczyć 1500 zł w rozliczeniu rocznym)" - wskazuje KRUS.

Urzędnicy zwracają też uwagę, że osoby pobierające emeryturę rolniczą z KRUS i jednocześnie drugą emeryturę z ZUS w łącznej kwocie przekraczającej 2 500 zł, od których (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oba organy rentowe obliczą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości pomniejszonej o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek, po dokonaniu rocznego rozliczenia będą miały niedopłatę podatku za 2022 r. Żeby tego uniknąć, należy w jednym z organów złożyć wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

"Analogicznie, osoby samotnie wychowujące dziecko, które osiągają dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym np. z tytułu zatrudnienia i pobierają rentę rodzinną na małoletnie dziecko oraz chcą uniknąć niedopłaty podatku na koniec roku, również powinny poinformować pracodawcę o dochodach z KRUS lub wystąpić do KRUS, aby nie stosował kwoty zmniejszającej podatek przy zaliczce od renty dziecka" - podpowiada Kasa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt