KOWR będzie decydował o sprzedaży zespołów pałacowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2019,11:10 Aktualizacja: 09-05-2019,11:16
A A A

- O możliwości sprzedaży zespołów pałacowych za każdym razem zdecyduje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - mówił Tadeusz Romańczuk, wiceminister rolnictwa podczas posiedzenia Senatu, na którym procedowano nowelę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

- W procedowanej noweli o obrocie ziemią nie ma bezpośredniego zapisu regulującego kwestię sprzedaży całych zespołów pałacowych, ale dajemy możliwość KOWR-om rozpatrzenia każdego przypadku indywidualnie - zaznaczył.

obrót ziemią w Polsce, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Ustawa o obrocie ziemią rolną przeszła przez komisję bez poprawek

Senacka komisja rolnictwa opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek noweli ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba niebędąca...

Dodał, że najważniejszym celem nowelizacji jest wprowadzenie ułatwień przy zakupie i obrocie ziemią tak, aby odpowiadały oczekiwaniom społecznym i zapewniały wykonywanie prowadzonej przez rząd polityki.

Ograniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową oraz prywatną.

Według nowych przepisów nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.

Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz, których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

W szczególności przewiduje się zwiększenie do 1 ha nieruchomości rolnej, które będą mogły nabywać również osoby niebędące rolnikami. Taką działkę można będzie kupić także na terenie miasta.

W znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala, by KOWR, za zgodą ministra rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązania finansowe. Ośrodek nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na terenie wsi, jak i miasta.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj