Kary za wypalanie traw znów pójdą w górę. O ile?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-06-2022,10:00 Aktualizacja: 21-06-2022,13:18
A A A

O pladze wypalania traw szeroko dyskutuje się co roku. Mimo podniesienia kar za te szkodliwe zabiegi, zjawisko nie ustaje. Rządzący chcą więc jeszcze mocniej dokręcić śrubę.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Chce zmienić przepisy i podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku.

pożary traw i nieużytków rolnych, wypalanie traw, Karol Kierzkowski, Państwowa Straż Pożarna

Ludzie giną w pożarach traw. Te dane przerażają

Do poniedziałku strażacy odnotowali aż 35375 pożarów traw, łąk i nieużytków rolnych. Zginęło w nich 10 osób, a 87 odniosło obrażenia - poinformował bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy PSP. To ponad trzy razy więcej takich...

"Jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto zlikwidowany zostanie warunek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli np. spółek, jeśli chodzi o wcześniejsze prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciwko środowisku" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

I tak np. maksymalna stawka kary grzywny za usuwanie roślinności przez wypalanie gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów zostanie podwyższona z 20 tys. zł do 30 tys. zł.

Podniesione zostaną ponadto kary za spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

pożary traw i nieużytków rolnych, wypalanie traw, Marcin Bajur, Tomasz Piwowarski

Trawy płoną na potęgę. Apele nie przynoszą efektów

Państwowa Straż Pożarna apeluje o niewypalanie traw. Tylko w miniony weekend świętokrzyscy ratownicy interweniowali przy 245 pożarach - 2 osoby zostały przyłapane na gorącym uczynku - poinformował st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskiej...

Za niszczenie albo uszkadzanie - wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną - roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych, i spowodowanie tam istotnej szkody, grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taka sama kara przewidziana będzie za niszczenie albo uszkadzanie roślin, zwierząt i grzybów pod ochroną gatunkową lub ich siedlisk (w przypadku istotnej szkody).

"Podniesione zostaną kary za m.in. zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym, jeśli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym - w znacznych rozmiarach. W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat" - informuje KPRM.

Podwyższona zostanie także kara m.in. za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Grozić za to będzie kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE