Jurgiel chce rozmawiać o rynku wieprzowiny i mleka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2016,9:15 Aktualizacja: 15-02-2016,10:00
A A A

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa będzie wnioskować o rozszerzenie porządku obrad poniedziałkowego spotkania unijnych ministrów rolnictwa o debatę na temat sytuacji na rynkach rolnych.

Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, które odbędzie się w Brukseli, ministrowie chcą rozmawiać na temat dobrostanu zwierząt. Komisja Europejska poinformuje także ministrów o aktualnej sytuacji w międzynarodowym handlu produktami rolnymi.

krzysztof jurgiel, phil hogan, zniesienie kar za nadprodukcję mleka

Polska chce umorzenia kar producentom mleka

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi wysłał do Phila Hogana, unijnego komisarza do spraw rolnictwa wniosek o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie umorzenia kar producentom mleka. Szef resortu uważa, że można to osiągnąć...

Zdaniem Jurgiela, nie należy marginalizować sytuacji na rynkach rolnych, która jest trudna, zwłaszcza na rynku wieprzowiny oraz mleka. W opinii szefa resortu "jest to jeden z ważniejszych problemów, z którym boryka się Polska oraz wiele krajów członkowskich i dlatego nie może być on przedmiotem obrad jedynie podczas lunchu lub w sprawach różnych". Według ministra Komisja Europejska ma instrumenty stabilizacji rynków rolnych, ale z nich nie korzysta.

Jak dowiedziała się PAP, Polska nie poprze planów negocjacji umów w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi pomiędzy UE a krajami trzecimi, w których standardy produkcji żywności są niższe od tych, jakie obowiązują unijnych rolników. Jurgiel uważa, że taka liberalizacji jeszcze bardziej będzie zakłócać warunki konkurencji.

Szef polskiego resortu rolnictwa zamierza też zwrócić uwagę na to, że cały ciężar zabezpieczenia terytorium UE przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń spoczywa na Polsce.

Jego zdaniem nasz kraj w pełni wywiązuje się z tego obowiązku. Od stycznia 2015 roku nie było w Polsce przypadku wystąpienia ASF u trzody chlewnej i dlatego KE przy podejmowaniu decyzji powinna brać pod uwagę opinię Polski - zaznaczył odnosząc się do pojawiających się informacji o tym, że KE zamierza rozszerzyć obszar objęty w Polsce ograniczeniami o nowe gminy.

Jurgiel uważa natomiast, że KE powinna podjąć pilne działania w związku z występowaniem ASF na Ukrainie.

Na poniedziałkowym posiedzeniu komisja przedstawi Radzie również długofalową strategię na rzecz badań naukowych w rolnictwie. Zaplanowano też zapoznanie się Rady z wynikami niedawnej konferencji w Amsterdamie poświęconej odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, którą zorganizowała prezydencja holenderska.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement