Jak działa KOWR? Liczby mówią same za siebie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-10-2021,9:20 Aktualizacja: 28-10-2021,9:30
A A A

Po przeszło 4 latach od powołania do życia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wciąż pojawiają się pytania o zasadność tej decyzji. Jak wygląda jego utrzymanie w liczbach?

Pytania w tej kwestii w ramach interpelacji zgłosiła posłanka Dorota Niedziela (KO), przekonując, że od czasu powołania KOWR do życia rolnicy zgłaszają liczne uwagi dotyczące jego działalności. "Już drugi rok z rzędu krytyczne informacje dotyczące wykonania planów finansowych KOWR w latach 2019-2020 przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. Znacząco zmniejszyły się również przekazy zewnętrzne realizowane przez ośrodek" - czytamy w interpelacji.

działki rolne KOWR, Małgorzata Gośniowska-Kola, Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski

Wizualizacje działek rolnych KOWR będą dostępne dla gospodarzy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Główny Urząd Geodezji i Kartografii podpisały list intencyjny w sprawie wymiany danych, usług i wiedzy na temat działek rolnych. Współpraca między instytucjami pozwoli m.in. na wizualizację...

W odpowiedzi z resortu rolnictwa można przeczytać, że planowane koszty działalności Ośrodka wrosły z prawie 294 mln zł w 2018 r. do 374 mln zł w 2021 r. (prognoza), a realne wydatki z blisko 281 mln zł do blisko 358 mln zł. W tych kosztach mieszczą się dwie nowe siedziby – w Gorzowie Wielkopolskim (za niecałe 10 mln zł) oraz Szczecinie (za przeszło 17 mln zł), dodatkowo kilkanaście siedzib zostało zmodernizowanych.

Jeśli chodzi o Centralę KOWR w Warszawie, łączne koszty najmu siedzib przy ul. Inflanckiej i przy ul. Karolkowej (jedna stoi de facto pusta) w ciągu 4 lat istnienia KOWR (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r.) wyniosły 71 mln 495 tys. 197 zł.

Liczba samochodów na 1 września 2017 r. wynosiła 382, a 1 września 2021 r. 320 aut. Koszty zakupu aut od 1 września 2017 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na interpelację wyniosły 11 mln 240 tys. 522 zł i dotyczą zakupu 145 pojazdów.

Średnie wynagrodzenie w KOWR wraz ze wszystkimi dodatkami (trzynastki, nagrody, itp.) wynosiło: według stanu na 31 grudnia 2017 r. 7 tys. 085,37 zł, a 30 września 2021 r. 7 tys. 513,42 zł.

grunty nierolne, KOWR, ziemia pod inwestycje, przetargi nieograniczone

KOWR sprzedaje ziemie pod inwestycje. Ile rocznie zarabia?

646,5 ha gruntów nierolnych za 292,1 mln zł sprzedał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszym półroczu 2021 roku. Najwięcej ziemi pod inwestycje kupiono w woj. warmińsko-mazurskim - poinformował KOWR. Od 4 lat roczna sprzedaż...

Jednocześnie zatrudnienie (wliczając w to pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych oraz zatrudnionych na podstawie umowy na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika) wynosiło: 1 września 2017 r. - 2 tys. osób, tj. 1 tys. 999,975 etatu, a 11 października 2021 r. - 2 tys. 109 osób, tj. 2 tys. 100,25 etatu.

Jak wiadomo, KOWR powstał na bazie dotychczasowych agencji nieruchomości i rynku rolnego. Całkowite koszty "wygaszenia" pracowników jednostek od 1 września 2017 r. do 18 października 2021 r. przedstawiają się następująco:

  • odprawy wypłacone dla byłych pracowników ANR i ARR - 15 tys. 310,95 zł
  • odszkodowania i inne koszty, bez kosztów procesowych, wypłacone dla byłych pracowników ANR i ARR – 7 mln 981 tys. 595,77 zł
  • łączna kwota poniesionych kosztów w ramach obsługi prawnej, tj. kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego i innych kosztów (np. mediacji, egzekucji) - ok. 276 tys. zł

KOWR, grunty rolne pod OZE, OZE, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

KOWR bez przetargu może przekazywać grunty pod OZE

Sejm odrzucił poprawkę Senatu i tym samym opowiedział się za utrzymaniem rozwiązania, zgodnie z którym KOWR będzie mógł przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in....

Jednym z głównych zadań KOWR jest gospodarowanie ziemią rolną z państwowego zasobu. I tak, w okresie od IV kwartału 2017 roku do końca 2020 roku z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostało sprzedanych 10 tys. 412 ha gruntów rolnych, z tego: w IV kwartale 2017 roku - 332 ha, w 2018 roku - 2 tys. 520 ha, w 2019 roku - 3 tys. 25 ha, w 2020 roku - 4 tys. 535 ha. Wpływy z tej sprzedaży wyniosły 244 mln 210 tys. 582 zł, z tego: w 2017 roku - 9 mln 811 tys. 694,09 zł, w 2018 roku - 58 mln 219 tys. 306,65 zł, w 2019 roku - 76 mln 310 tys. 035,22 zł, w 2020 roku - 99 mln 869 tys. 546,05 zł.

Od IV kwartału 2017 roku do końca 2020 roku z ZWRSP zostało ponadto sprzedanych 2 tys. 312 ha gruntów nierolnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 978 mln 477 tys. 552,97 zł.

Jeśli chodzi o formę dzierżawy, to przez cały okres istnienia KOWR z Zasobu zostało wydzierżawionych 132 tys. 964 ha gruntów, z tego: w IV kwartale 2017 roku - 3 tys. 971 ha, w 2018 roku - 40 tys. 357 ha, w 2019 roku - 44 tys. 233 ha, w 2020 roku - 44 tys. 403 ha.

"Z uwagi na to, iż część umów dzierżawy nieruchomości została zawarta przed 1 września 2017 r., tj. przed powstaniem KOWR, a następnie przedłużona na następne lata, w związku z tym nie można określić wielkości wpływów z tytułu nowych dzierżaw gruntów od momentu powstania KOWR" - wyjaśniło ministerstwo.

Ogólne wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu w latach 2017-2020 wyniosły 1 mld 647 mln 447 tys. 47 zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement