Ekolodzy protestują przeciwko planowi odstrzału tysięcy bobrów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-10-2016,15:30 Aktualizacja: 08-10-2016,15:41
A A A
Zgodę na odstrzał trzech tysięcy bobrów w ciągu trzech lat zamierza wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku. Trwają konsultacje projektów zarządzeń w tej sprawie. Ekolodzy są przeciwni. 
 
Bobry są objęte ochroną częściową. Odstrzały tych zwierząt miałyby być możliwe w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Dla każdego oddziału PZŁ ma być wydane osobne zarządzenie RDOŚ.

bobry, przyroda, ustawa, prawo,  projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Będzie łatwiej schwytać i zabić bobra. Ekolodzy protestują

Do Sejmu trafił projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody. Proponowane zmiany zawierają szereg zapisów, wśród których znalazły się takie, które ingerują w spójny dotychczas system przepisów ochrony...
Konsultacje w Podlaskiem RDOŚ prowadzi do 12 października. Ekolodzy informują, że odstrzały bobrów są planowane również m.in. na Warmii i Mazurach czy na Podkarpaciu.
 
RDOŚ uzasadnia planowane odstrzały wzrostem wypłacanych odszkodowań za zniszczone przez bobry np. groble przy stawach rybnych czy zalane pola. Północno-wschodnia Polska należy do regionów, gdzie bobrów jest najwięcej w kraju. Wypłaca się też największe odszkodowania z tytułu działalności tych zwierząt.
 
RDOŚ podaje, że w porównaniu do 2008 r., szkody za 2015 r. były o ponad połowę większe. W 2008 r. było to 1,1 mln zł, w 2015 - 2,6 mln zł. Łącznie w latach 2008-2015 wypłacono ok. 16 mln zł odszkodowań za tzw. szkody bobrowe.
 
By minimalizować te szkody, są podejmowane różne działania. Np. były montowane specjalne rury przelewowe w żeremiach, by woda mogła swobodnie przepływać. RDOŚ poinformował, że w latach 2010–2012 zamontowano 115 takich rur. Montowana jest też, zwłaszcza przy stawach rybnych, metalowa siatka w nasypach zabezpieczających groble. 

Dąb, bobry

Bobry – wrogowie rolnika?

Od czasu skutecznej odbudowy populacji bobry z gatunku zagrożonego wyginięciem stały się gatunkiem powodującym wiele szkód i mocno uprzykrzającym życie wielu rolnikom. Czy można coś zrobić, żeby rolnicy nie uważali bobrów za...
W 2017 r. RDOŚ będzie mogła kupić kolejne 3 km siatki - umowę w tej sprawie już podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 
Od 2014 r. w Podlaskiem obowiązuje też wydana Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych na trzy lata zgoda na niszczenie czy rozbiórkę tam budowanych przez bobry na ciekach wodnych, ale poza rezerwatami przyrody i obszarami objętymi ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000.
 
RDOŚ argumentuje, że podejmowane dotychczas działania, które miały "zmniejszyć uciążliwość i wielkość szkód wyrządzanych przez bobry są niewystarczające", a liczebność populacji bobra w Podlaskiem jest "nienotowana w przeszłości". Nie ma już również miejsc, w które można przesiedlać bobry.
 
"Wzrost działalności środowiskowej bobrów w ostatnich latach, obok pozytywnych efektów w postaci tworzenia nowych wilgotnych i bagiennych siedlisk, a także małych zbiorników retencyjnych, zaczął też przyczyniać się do powstawania coraz większych szkód w gospodarce człowieka" - uzasadnia RDOŚ.

bóbr, działalność bobrów, warma i mazury, powiat szczycieński

Opłaty za bobry zgodne z prawem

Opłata w wysokości 82 zł nie jest wymagana za zezwolenie na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczeniem populacji gatunków zwierząt nieobjętych odszkodowaniem ze Skarbu Państwa. Za bobra więc płacić trzeba. Na problem...
Przeciwni odstrzałom są ekolodzy. Swoje stanowisko przedstawią w ramach prowadzonych konsultacji. Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska poinformował, że w ocenie ekologów, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, które planują zarządzenia ws. odstrzału bobrów, "nie uzasadniły wyczerpująco braku alternatywnych do odstrzału metod przeciwdziałania niepożądanej aktywności bobrów".
 
"Szczególnie niehumanitarne są plany miejscowej depopulacji oznaczające zabijanie wszystkich bobrów na wybranych obszarach w celu uniknięcia rozproszenia się lokalnych populacji. Miejsce wybitych bobrów zajmują migranci, młode w okresie godowym podejmują długie wędrówki, ponadto w obliczu zagrożenia zwiększają potencjał rozrodczy i kolonizacyjny, jest to więc walka z wiatrakami" - podkreśla Bohdan.
 
Ekolodzy uważają za "skandaliczne" to, że odstrzał bobra ma być także prowadzony na tych obszarach leśnych i chronionych", gdzie jego działalność jest ważna dla takich gatunków zagrożonych jak: bocian czarny, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dubelt czy orlik krzykliwy. 
 
Powołując się na dane GUS, białostocka RDOŚ informuje, że w Polsce w 2014 r. było 100,2 tys. bobrów, z czego 15 tys. w Podlaskiem. W ciągu ośmiu ostatnich lat odstrzelono w Podlaskiem 650 bobrów na mocy wcześniejszych decyzji, choć zgoda dotyczyła ponad 2,3 tys. osobników. Wydano też zgody na rozbiórkę w ciągu pięciu lat ponad 1,1 tys. tam bobrowych.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement