Dzierżawa ziemi na jednych zasadach. KOWR przygotowuje kryteria

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-10-2017,10:50 Aktualizacja: 18-10-2017,11:16
A A A

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa opracowywane są nowe kryteria wydzierżawiania państwowej ziemi. - Będą jednolite w całym kraju - poinformował Adam Struziak, dyrektor departamentu gospodarowania zasobem KOWR.

W pierwszej połowie roku wydzierżawiono ponad 41 tys. hektarów gruntów. Dzierżawa jest podstawową formą gospodarowania państwową ziemią będącą w gestii KOWR. Grunty oferowane są głównie na przetargach ograniczonych, w których mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

ziemia rolna, obrót ziemią rolną, sprzedaż ziemi rolnej, rolnictwo, dzierżawa ziemi

Rolnicy wolą dzierżawić niż kupować. Wiele nierozstrzygniętych przetargów

30 kwietnia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od tego dnia grunty mają być przede wszystkim zagospodarowywane przez dzierżawę.   - Ustawa spełnia cele...

Przetargi mają formę licytacyjną lub pisemnych ofert, a w przypadku tej drugiej, wysokość czynszu nie jest decydującym kryterium wyłaniania zwycięzcy. Największy areał gruntów w dzierżawie znajduje się w Polsce północno-zachodniej.

Struziak poinformował, że o dzierżawie ziemi zadecyduje pięć obowiązkowych kryteriów. Dodatkowo swoje ustalą rady społeczne przy dyrektorach oddziału. Powołane zostaną dopiero po opracowaniu regulaminu rad społecznych.

- Najważniejszym kryterium będzie odległość siedziby gospodarstwa oferenta od wydzierżawianej działki, ale będzie też brana pod uwagę odległość wydzierżawianej nieruchomości od działki będącej własnością rolnika, bądź też dzierżawionej przez niego z zasobów Skarbu Państwa - wyjaśnił Struziak.

Jak mówił, nie będą uwzględniane działki, które oferent wydzierżawił od innego rolnika. Dotychczas było tak, że gospodarze wydzierżawiali wzajemnie grunty, by były one jak najbliżej nieruchomości wystawionej do przetargu.

ustawa o obrocie ziemią, krzysztof jurgiel. ministerstwo rolnictwa, ziema rolnicza, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Jurgiel nie słyszał krytycznych uwag o ustawie o obrocie ziemią

- Nigdy nie spotkałem się z zarzutami rolników pod adresem ustawy, regulującej obrót ziemią rolną - przekonywał Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa w TVP Info. Polityk komentował zarzuty, jakie padały pod jego adresem podczas...

Kolejne kryterium, to powierzchnia nieruchomości nabytych lub wydzierżawionych od Skarbu Państwa. Im więcej rolnik kupił lub wydzierżawił, tym dostanie mniej punktów. Jeżeli natomiast ma ponad 300 ha ziemi, to w ogóle nie może brać udziału w przetargu.

Brane są również pod uwagę intensywność produkcji zwierzęcej oraz wiek rolnika. Punkty będą przyznawane także rolnikowi, który ukończył 40 lat. Ostatnie kryterium - to powierzchnia użytków rolnych stanowiąca dzierżawę oraz własność rolnika. Tu - jak mówił dyrektor - o chodzi o uwzględnienia rozdzielności majątkowej.

Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa poinformował natomiast, że resort przygotowuje nowelizację ustawy o ustroju rolnym. Zostały już zebrane uwagi i zaproponowane poprawki, a  projekt prawdopodobnie będzie gotowy w listopadzie. Wówczas dokument zostanie udostępniony do konsultacji społecznych.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu