Dorszy i śledzi z Bałtyku będzie znacznie mniej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-10-2019,14:05 Aktualizacja: 18-10-2019,10:38
A A A

Kwoty połowowe stad ryb w Bałtyku na 2020 rok będą sporo niższe niż ustalone na ten rok. Tak ustalono w Luksemburgu, gdzie w dniach 14-15 października odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

Nie mogło tam zabraknąć polskiej delegacji. Przewodniczyła jej Anna Moskwa, wiceszef Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

rybacy, rybołówstwo, marek gróbarczyk, Morze Bałtyckie

Jest źle, a ma być jeszcze gorzej. Rybacy nie mają powodów do radości

Rybacy alarmują: z roku na rok zmniejsza się zasób ryb w Bałtyku - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Naszego Dziennika". Od lat nie może się odrodzić bałtycki dorsz, jedną z przyczyn może być masowy odłów śledzi i szprot,...
"Dyskusja podczas pierwszego dnia posiedzenia dotyczyła uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2020. Jej celem było osiągnięcie porozumienia co do wysokości kwot połowowych stad ryb eksploatowanych komercyjnie. Zwrócono uwagę na potrzebę stosowania holistycznego podejścia do kwestii pogarszających się warunków środowiskowych na tym akwenie, mających wpływ na spadek liczebności stad ryb w Morzu Bałtyckim" - relacjonuje ministerstwo.

Ustalone kwoty połowowe na 2020 r. są niższe od tych z 2019 r., zwłaszcza w grupach dorszy - nawet od 60 do 90 proc. Dyskutujący, dostrzegając negatywne tego skutki dla unijnej branży rybackiej, podkreślali potrzebę odpowiedniego wsparcia finansowego tego sektora gospodarki. Do znalezienie rozwiązań w tym celu zobowiązała się Komisja Europejska.

Z innych spraw rozstrzyganych podczas posiedzenia Rady AGRIFISH można wymienić np. uzgodnienie kwestii "częściowego podejścia ogólnego w sprawie wniosku dotyczącego kontynuacji Europejskiego Funduszu  Morskiego i Rybackiego po 2020 roku".

Wysokość kwot połowowych na 2020 r.

Gatunek

Wysokość kwoty połowowej na 2019 r.

Wysokość kwoty połowowej na 2020 r.

Zmiana procentowa

Dorsz 22-24

9515 t.

3806 t.

- 60%

Dorsz 25-32

24112 t.

2000 t.
(wyłącznie przyłów)

- 92%

Śledź 22-24

9001 t.

3150 t.

- 65%

Śledź 25-32

170360 t.

153384 t.

- 10%

Łosoś 22-31

91132 szt.

86575 szt.

- 5%

Szprot 22-32

270772 t.

210147 t.

- 22%

Gładzica 22-32

10122 t.

6894 t.

- 32%

Poleć
Udostępnij
Skomentuj