Bobrów będzie coraz więcej. Odstrzał mniejszy od przyrostu populacji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2018,12:10 Aktualizacja: 22-01-2018,12:56
A A A

Polski Związek Łowiecki ustosunkował się do prośby Krajowej Rady Izb Rolniczych o wprowadzenie na terenie całego kraju odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego. Jak się okazuje jest mniejszy od przyrostu populacji tego gatunku.

Rolniczy samorząd wskazał w wystąpieniu, że podstawą do zmniejszenia populacji bobra są zarządzenia regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wydane w 2016 roku, zezwalające myśliwym na wykonanie odstrzału redukcyjnego w poszczególnych województwach na łączną liczbę około 27 tys. osobników w ciągu 3 lat.

bobry, szkody wyrządzane przez bobry, małopolska, straż pożarna, brak prądu, pożar linii energetycznej

Bobry zgasiły światło w kilku wioskach

Powalone przez bobry drzewo uszkodziło linię energetyczną, która zapaliła się. Mieszkańcy kilku wiosek w Małopolsce musieli sobie przez jakiś czas radzić bez prądu. Bobry od lat dają się mocno we znaki mieszkańcom obszarów wiejskich,...

W tej sprawie było zawarte porozumienie pomiędzy PZŁ i generalnym dyrektorem ochrony środowiska.

"Niestety, szkody powodowane przez działalność bobrów nie zmniejszają się. Rolnicy informują o niekontrolowanym wzroście populacji i zajmowaniu nowych terenów przez te zwierzęta oraz niszczeniu upraw, sadów, zadrzewień, grobli stawowych i dróg" - napisały izby rolnicze, zwracając się o odstrzał w całej Polsce.

W odpowiedzi myśliwi podkreślili, że zasadnym jest zgłaszanie problemów generowanych przez ten gatunek do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, gdyż to w gestii tego organu jest ostateczne określenie miejsca redukcji populacji.

"Jednocześnie przekazano, że odstrzał bobra europejskiego w liczbie ok. 8.000 osobników rocznie jest zdecydowanie mniejszy, aniżeli przyrost populacji tego gatunku, w związku z powyższym populacja nie będzie ulegać ograniczeniu" - poinformowała KRIR.

PZŁ ma przekazać wniosek rolniczego samorządu do zarządów okręgowych i w lutym podać informację o wynikach odstrzału bobra w 2017 roku w ramach działań podejmowanych wspólnie ze służbami ochrony środowiska.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement