Bezrobotnych absolwentów w Polsce mniej niż w UE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-01-2016,8:45 Aktualizacja: 04-01-2016,9:19
A A A

Stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów szkół w Polsce jest niższa niż średnia dla Unii Europejskiej - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych. Najłatwiej znajdują pracę absolwenci szkół wyższych, ale częściej niż ich rówieśnicy w UE pracują na umowy czasowe.

Stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów, czyli osób, które ukończyły edukację w ostatnich 4 latach we wszystkich typach szkół w Polsce była poniżej średniej dla Unii Europejskiej.

- Choć bezrobocie wśród absolwentów we Wspólnocie w latach 2007-2013 wzrosło, to w Polsce wzrost ten był słabszy (o 4 proc.) niż w innych krajach UE (o 9 proc.) - poinformowała Natalia Skipietrow, rzecznik prasowy IBE.

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskaźnik rynku pracy, napływ nowych bezrobotnych

Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza. Maleje napływ bezrobotnych

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, spadł w listopadzie o 0,4 pkt - podało BIEC. To oznacza poprawę sytuacji na rynku pracy, choć może być ona ograniczona czynnikami sezonowymi....

Polscy absolwenci częściej niż ich rówieśnicy w krajach UE podejmują pracę na umowy czasowe, jednak w efekcie mniej z nich pozostaje bez pracy - wynika z raportu IBE przygotowanego w ramach międzynarodowego projektu badawczego "Wykluczenie społeczne młodzieży w Europie: nakładające się wymiary marginalizacji, indywidualne strategie, skuteczność polityk publicznych i transferów (EXCEPT)".

Według ekspertów, niepokojące jest to, że stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów była wyższa niż notowana wśród ogółu populacji osób do 30 roku życia. Wskazuje to, że nadal istnieją bariery wejścia na rynek pracy w Polsce.

Ponadto aż 34 proc. bezrobotnych absolwentów pozostaje bez pracy ponad rok, podczas gdy odsetek długotrwale bezrobotnych wśród niedawnych absolwentów krajów unijnych jest mniejszy (32 proc.). Niedopasowanie na rynku pracy, jak i mała liczba ofert pracy w Polsce to główne powody tego stanu rzeczy - wskazuje raport.

W Polsce nadal najłatwiej o pracę młodym osobom z wyższym wykształceniem (13 proc. bezrobotnych wśród absolwentów szkół wyższych), natomiast znaczne problemy z jej znalezieniem mają absolwenci szkół średnich (27 proc.).

Istniejące w naszym kraju od wielu lat różnice w stopie bezrobocia pomiędzy absolwentami różnych etapów kształcenia nie zmieniły się w ostatnich pięciu latach, natomiast w większości krajów UE różnice w stopach bezrobocia pomiędzy najlepiej i najgorzej wykształconymi się pogłębiły.

Absolwenci w Polsce dwukrotnie częściej niż ich rówieśnicy z krajów UE pracują na umowy czasowe (52 proc. wobec 26 proc.). Aż 63 proc. z nich godzi się na umowy czasowe z braku stałych miejsc pracy podczas, gdy praca na podstawie umowy czasowej w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest rzadkim zjawiskiem – zauważa rzeczniczka IBE.

Najczęściej na umowę czasową w Polsce i w części krajów UE pracują absolwenci z wykształceniem średnim lub niższym niż średnie (w Polsce rzadko kto kończy edukację na gimnazjum, ale np. we Włoszech jest to ok. 20 proc., a w Portugalii około 35 proc.). Jednak w krajach, w których kształcenie zawodowe jest dobrze rozwinięte (Austria, Niemcy, Dania) absolwenci z wykształceniem średnim zawodowym mają większe szanse na stałe zatrudnienie niż kończący studia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement