Barszcz do likwidacji. Fundusz przekaże miliony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-11-2021,9:20 Aktualizacja: 03-11-2021,9:25
A A A

Projekty: Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Debrzno w latach 2021-2023 oraz Zwiększenie ochrony ekosystemów poprzez usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Leżajsk - zostaną wsparte środkami z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa.

Pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

barszcz sosnowskiego, roślina

Walka z barszczem Sosnowskiego

Radomscy leśnicy walczą z barszczem Sosnowskiego – niebezpiecznym dla ludzi i zwierząt gatunkiem roślin. Pozyskali na ten cel pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –...

"Koszt całkowity przedsięwzięcia w gminie Leżajsk (w woj. podkarpackim) sięgnie blisko 2,4 mln zł. Suma przyznanej dotacji to 2 mln zł (w tym z MF EOG ok. 1,7 mln zł, a z budżetu państwa 303 tys. zł). Do zwalczania chwastu zostanie zastosowana metoda mechaniczno-chemiczna (..) Systematyczne powtarzanie czynności przez kilka lat zlikwiduje źródła rozprzestrzeniania się barszczu i ograniczy inwazyjny rozwój, dzięki czemu wyeliminowane zostaną zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego" - podkreśla NFOŚiGW.

W miejsko-wiejskiej gminie Debrzno (woj. pomorskie) partnerem projektu jest natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (oddział w Pruszczu Gdańskim). Koszty projektu sięgną ok. 1,4 mln zł, a suma przyznanej dotacji ponad 1,1 mln zł (w tym 970 tys. zł z MF EOG i 171 tys. zł z budżetu państwa). Występowanie barszczu w tamtejszej gminie stwierdzono na obszarze ponad 70 ha.

Roślina rozsiewa się od ok. 30 lat w niekontrolowany sposób, w szczególności na terenie Debrzna oraz sołectw: Strzeczona, Grzymisław, Uniechów, Rozwory, Stare Gronowo Myśligoszcz, Cierznie i Słupia, a także w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych NATURA 2000 Dolina Debrzynki.

ustawa o gatunkach inwazyjnych, rośliny, zwierzęta, grzyby, ekosystem

Inwazyjne gatunki obce nie będą wpuszczane do Polski

Sejm uchwalił ustawę określającą zasady zwalczania inwazyjnych gatunków obcych. Chodzi o rośliny, zwierzęta, grzyby i inne organizmy, które zagrażają rodzimym ekosystemom, żywności, mogą też negatywnie wpływać na zdrowie człowieka....

"W latach 2018-2019 prowadzono już zabiegi likwidacyjne barszczu na wszystkich zinwentaryzowanych, gminnych nieruchomościach. Obecnie prace mają być kontynuowane do kwietnia 2024 r. W ramach projektu usunięcie barszczu oraz powstrzymanie jego ekspansji nastąpi na obszarze blisko 43 ha. Pozostałe 29 ha oczyści z toksycznego chwastu, wzorem lat ubiegłych, właściciel terenu, czyli Lasy Państwowe" - wskazuje NFOŚiGW.

Jak zapewnia, w ramach obu inicjatyw przewidziano także działania informacyjno-edukacyjne, które przyczynić się mają do podniesienia poziomu wiedzy społeczności lokalnych w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i niebezpieczeństw dla zdrowia i życia powodowanych występowaniem na tak dużym terenie barszczu.

Barszcz Sosnowskiego sprowadzony do Polski w końcu lat 50. XX wieku jako potencjalna pasza dla zwierząt hodowlanych okazał się rośliną wysoce toksyczną przy kontakcie bezpośrednim (fizycznym) dla ludzi i zwierząt.

"Samo przebywanie w pobliżu rośliny może być niebezpieczne (za sprawą zawartych w niej olejków eterycznych, których wdychanie może wywołać m.in. zawroty głowy oraz nudności). Poparzenie barszczem może prowadzić do groźnych objawów i powikłań zdrowotnych. Obok lokalnego usunięcia i ograniczenia populacji barszczu Sosnowskiego, realizacja projektów przyczyni się do odnowy i zachowania bioróżnorodności, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz wzrostu świadomości o zagrożeniach, jakie powoduje ta roślina i inne gatunki inwazyjne" - podsumowuje Fundusz.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj