Inwazyjne gatunki obce nie będą wpuszczane do Polski

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Małgorzata Werner-Woś PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-06-2021,8:00 Aktualizacja: 25-06-2021,12:12
A A A

Sejm uchwalił ustawę określającą zasady zwalczania inwazyjnych gatunków obcych. Chodzi o rośliny, zwierzęta, grzyby i inne organizmy, które zagrażają rodzimym ekosystemom, żywności, mogą też negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.

418 posłów głosowało za uchwaleniem ustawy, 10 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

ustawa o kołach gospodyń wiejskich, Sejm, organizacje pozarządowe, arimr

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Senackie poprawki, które...

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2015 r. Chodzi m.in. o listę inwazyjnych gatunków obcych dla całej UE, kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie oraz współpracę między państwami.

Nowe rozwiązania mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie.

Do najbardziej znanych gatunków roślin inwazyjnych należy barszcz Sosnowskiego, który został sprowadzony m.in. do Polski z rejonu Kaukazu, a także np. wiewiórka szara i czarna czy rak marmurkowy.

Podstawowym zadaniem zmian będzie niewpuszczenie przez granicę przewożonych gatunków inwazyjnych i odsyłanie ich z powrotem do kraju, skąd zostały przywiezione. Decyzje w sprawie podejmować będą Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska przy współpracy ze służbami granicznymi, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcją Weterynaryjną.

Andrzej Duda, Polska Grupa Spożywcza, ksc, krajowa spółka cukrowa, branża rolno-spożywcza

Ustawa w sprawie Krajowej Spółki Cukrowej z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Nowela zakłada, że Skarb Państwa będzie mógł obejmować nowe akcje Krajowej Spółki...

Nowe przepisy mają także zapewnić należyte informowanie społeczeństwa o inwazyjnych gatunkach obcych poprzez stworzenie centralnego rejestru, w którym będą gromadzone dane dotyczące występowania w środowisku IGO i środków zaradczych wobec IGO. Ustanawiają również zasadę, że wprowadzający inwazyjny gatunek do środowiska płaci karę.

Przyjęte regulacje odnoszą się ponadto do problemu tzw. cyrków amatorskich poprzez wyłączenie ich z katalogu podmiotów zwolnionych z zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków niebezpiecznych.

Chodzi o to, że po wprowadzeniu wyłączenia część osób fizycznych, by ominąć przepisy, zakładało działalność cyrkową i uzyskiwało stosowne zezwolenia od powiatowego lekarza weterynarii otwierając w ten sposób drogę do legalnego posiadania gatunków niebezpiecznych.

Inwazyjne gatunki obce, które stwarzają zagrożenie dla naszego kraju, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt