Wspólna polityka rolna prosta i elastyczna

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (bea) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2015,14:35 Aktualizacja: 15-10-2015,14:38
A A A

Prostsza i bardziej elastyczna wspólna polityka rolna pozwoli zmniejszyć wpływ zmienności rynku oraz zdynamizować gospodarkę wiejską, uznali przywódcy lokalni i regionalni krajów UE. W przyjętym dziś w Brukseli sprawozdaniu Europejski Komitet Regionów (KR) poparł plany UE na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z WPR, co mogłoby jego zdaniem pobudzić ten sektor i przyczynić się do zniwelowania nierówności między obszarami wiejskimi i miejskimi.

W trakcie debaty z udziałem komisarza Phila Hogana członkowie KR-u stwierdzili jednak, że wprowadzenie uproszczonej WPR i niedawna decyzja o wyasygnowaniu 500 mln EUR na pomoc rolnikom UE wykazały, że niezbędne są zasadnicze zmiany strukturalne.

Europejski Komitet Regionów, będący unijnym zgromadzeniem samorządów regionalnych i lokalnych, odniósł się do propozycji Komisji Europejskiej, które dążą do uproszczenia WPR w celu wspierania rolnictwa europejskiego w okresie, gdy wielu rolników zostało dotkniętych spadkiem cen.

446 mln euro na walkę ze skutkami kryzysów w sektorze rolnym

Parlament Europejski przyjął we wtorek sprawozdanie przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi, europosła PSL Czesława Siekierskiego w sprawie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku 2015. Oznacza...

Przemawiając w Brukseli, przewodniczący KR-u Markku Markkula powiedział: „Jak najbardziej pożądana jest uproszczona WPR, która pozwoli ograniczyć biurokrację i wspierać gospodarkę wiejską. Potrzebne są bardziej fundamentalne zmiany strukturalne. Nadszedł czas na poważne zmiany w myśleniu i na dokonanie przeglądu przyszłej polityki rozwoju obszarów wiejskich UE”.

W trakcie debaty z przywódcami lokalnymi i regionalnymi na temat głównych wyzwań, przed którymi stoi obecnie rolnictwo europejskie, unijny komisarz Phil Hogan przedstawił plany dotyczące WPR, argumentując, że przyczyniłyby się one do zaoszczędzenia czasu i obniżenia kosztów ponoszonych przez rolników, przedsiębiorstwa i władze publiczne.

„Chciałabym, aby WPR stała się prostsza dla naszych ciężko pracujących rolników. Sądzę, że musimy dołożyć wszelkich starań, aby rolnicy mogli wykorzystać w pełni swój potencjał przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy”, stwierdził komisarz Hogan w swoim przemówieniu na sesji plenarnej.

Komisja rolna walczy o pieniądze. Ale Bruksela chce cięć

Posłowie komisji rolnictwa PE skrytykowali poprawki do przyszłorocznego budżetu UE, w wyniku których w rezerwie kryzysowej WPR pozostanie niewiele środków m.in. na działania łagodzące wpływ rosyjskiego embarga.    - Mamy...

KR przekonuje w swojej opinii, przygotowanej przez Anthony'ego Buchanana, członka rady East Renfrewshire w Szkocji, że przyszłość unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich musi być wynikiem ustaleń na poziomie regionalnym i opierać się na celach sprawiedliwości i spójności terytorialnej. Jak podkreślił radny Buchanan: „Fundamentalne znaczenie ma uproszczona WPR, która skuteczniej umożliwi zrównoważone tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz będzie ułatwieniem i wsparciem dla młodych rolników, którzy są przyszłością sektora”.

Zdaniem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, „Aby szybko i autentycznie uprościć WPR potrzebny jest właściwie jeden krok – przeniesienie środków z obu filarów i zarządzanie nimi na poziom regionalny. Oznacza to z jednej strony decentralizację, a z drugiej realizację wsparcia adekwatnie do rzeczywistych potrzeb”.

Komentując debatę Jerzy Zająkała, wiceprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w KR-e podkreślił, iż „na szczególną uwagę zasługuje gotowość Komisarza do uwzględnienia wielu zaleceń przygotowanych w opinii KR-u”, a także „złożona przez Komisarza deklaracja, do przygotowania przez Komisję Europejską nowych instrumentów wsparcia w ramach przeglądu WPR”.

 


Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj