Rekompensaty dla producentów jaj i drobiu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Ewa Wesołowska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
23-05-2023,8:20 Aktualizacja: 23-05-2023,8:23
A A A

Projekt rozporządzenia zapewniającego rekompensaty dla producentów jaj i drobiu opublikowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce.

Celem projektowanego przepisu jest - jak napisano - zrekompensowanie strat gospodarstw w sektorze mięsa drobiowego i jaj, objętych ograniczeniami ustanowionymi w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5. Wskazano, że proponowane rekompensaty poprawią płynność gospodarstw drobiarskich i wzmocnią ich pozycję konkurencyjną na rynku.

"Powyższe zapewni rekompensatę strat w produkcji jaj i drobiu poniesionych przez gospodarstwa, wesprze rynek jaj i mięsa drobiowego w Polsce oraz poprawi jego kondycję, a także umożliwi dalsze funkcjonowanie gospodarstw, które znalazły się w strefie ograniczeń" - czytamy.

Projekt - jak napisano - ma wdrożyć rozwiązania określone w przepisach art. 220 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Wskazano, że jednostką odpowiedzialną za realizację zadań ma być Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie