Wielka Brytania wprowadza kontrole weterynaryjne i fitosanitarne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-12-2020,14:20 Aktualizacja: 31-12-2020,14:26
A A A

Od piątku, 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania wprowadza kontrole graniczne m.in. celne - weterynaryjne i fitosanitarne i związane z tym nowe wymogi (w tym dokumentacji) w handlu z UE - informuje resort rolnictwa.

Unia Europejska i W. Brytania osiągnęły 24 grudnia porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi m.in. Umowa o handlu i współpracy.

wpływ brexitu na branże mleczarską, umowa, cła, sery, mleko, przetwory mleczarskie,

Jak brexit wpłynie na branżę mleczarską?

Do tej pory nie osiągnięto porozumienia w sprawie zasad na jakich będzie odbywał się handel między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Rynek brytyjski jest dla przetwórców mleka z krajów unijnych, w tym z Polski, znaczącym...

Dokument będzie podstawą dwustronnych relacji od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

Ze względu na bardzo krótki czas jaki pozostał do zakończenia okresu przejściowego, którego ostatnim dniem jest 31 grudnia, umowa zacznie obowiązywać tymczasowo od 1 stycznia do zakończenia procedury ratyfikacji w 2021 r.

"Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych, co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu. Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Powrócą kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim" - zaznaczono w komunikacie MRiRW.

Wprowadzenie od 1 stycznia 2021r. kontroli granicznych (m.in. celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej) i związanych z tym nowych wymogów (w tym dokumentacji) w handlu UE-Wielka Brytania ma przebiegać zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

Ministerstwo informuje także o współpracy w obszarze rybołówstwa. W ramach Umowy i w okresie przejściowym, który ma trwać do 30 czerwca 2026 r. każda ze Stron zgodziła się udzielić statkom drugiej Strony pełnego dostępu do swoich wód.

Prowadzenie działalności połowowej floty unijnej na wodach Wielkiej Brytanii wymagać będzie uzyskania autoryzacji dla unijnych statków rybackich.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement